Dyma maen nhw'n golli!

Mae ystadegau newydd ddechrau Ionawr yn datgelu bod llai o bobl o wledydd eraill y DU wedi ymweld â Chymru am y dydd yn 2015 i gymharu a'r flwyddyn flaenorol. Mae'r rhai benderfynodd beidio dod yma ar eu colled:

Fewer people visited Wales on day trips from the rest of the UK in 2015 compared with the previous year according to new figures revealed on 15 January. Those who decided to stay are missing out!:

Image copyright Anthony Pease
Image caption Y Mynydd Du yw enw'r ardal ond mae'n lliwgar iawn! // There's plenty of colour to be seen on the Black Mountains
Image copyright Richard Outram
Image caption Goleuadau'r Gogledd dros Lyn y Dywarchen // The Northern Lights over Llyn y Dywarchen near Snowdon
Image copyright Phil Fitzsimmons
Image caption Mae ganddom ni ddwsinau o gestyll rhyfeddol. Dyma i chi gastell Dinefwr // We've got a wealth of magnificent castles. Here's Dinefwr Castle which dates back to the 12th Century
Image copyright Ursula Martin
Image caption Ynys Enlli o ben y Mynydd Mawr, Pen Llŷn // Bardsey Island from Uwchmynydd, Lleyn Peninsula
Image copyright Hefin Owen
Image caption Llyn Padarn: Gwawr mis Mawrth o gyfeiriad Pen Llyn // The calmness of a March morning on Llyn Padarn, Llanberis
Image copyright Cyngor Sir Penfro // Pembrokeshire CC
Image caption Barafundle, un o draethau harddaf Sir Benfro // Barafundle Bay one of Pembrokeshire's finest beaches
Image copyright Jenna Jones
Image caption Clychau'r gôg yng Ngwarchodfa Natur Dinas Gwenffrwd yn Rhandirmwyn, Powys // A bed of bluebells at Dinas Gwenffrwd Nature Reserve , Rhandirmwyn, Powys
Image copyright Y Lolfa
Image caption Rhosili, Gŵyr // Rhosili. The Gower Peninsula
Image copyright Michael Sheen
Image caption Mae mwy i'w weld na chartref Dylan Thomas yn Nhalacharn yn Sir Gâr // Laugharne, a favourite destination for many including actor Michael Sheen
Image copyright Iolo Penri
Image caption Y wawr yn torri yng nghei llechi Caernarfon // Daybreak at the quayside in Caernarfon
Image copyright Ceri Llwyd
Image caption Oes 'na grancod yn cuddio yn y dŵr ym Marina Conwy? // Some children enjoying their freedom over the summer holidays at Conwy Marina
Image copyright Keith Morris
Image caption Yr haul yn machlud ar draeth Aberystwyth // The sun sets on Aberystwyth beach