BBC Cymru Fyw

Dyma maen nhw'n golli!

Published

Mae ystadegau newydd ddechrau Ionawr yn datgelu bod llai o bobl o wledydd eraill y DU wedi ymweld â Chymru am y dydd yn 2015 i gymharu a'r flwyddyn flaenorol. Mae'r rhai benderfynodd beidio dod yma ar eu colled:

Fewer people visited Wales on day trips from the rest of the UK in 2015 compared with the previous year according to new figures revealed on 15 January. Those who decided to stay are missing out!:

image copyrightAnthony Pease
image captionY Mynydd Du yw enw'r ardal ond mae'n lliwgar iawn! // There's plenty of colour to be seen on the Black Mountains
image copyrightRichard Outram
image captionGoleuadau'r Gogledd dros Lyn y Dywarchen // The Northern Lights over Llyn y Dywarchen near Snowdon
image copyrightPhil Fitzsimmons
image captionMae ganddom ni ddwsinau o gestyll rhyfeddol. Dyma i chi gastell Dinefwr // We've got a wealth of magnificent castles. Here's Dinefwr Castle which dates back to the 12th Century
image copyrightUrsula Martin
image captionYnys Enlli o ben y Mynydd Mawr, Pen Llŷn // Bardsey Island from Uwchmynydd, Lleyn Peninsula
image copyrightHefin Owen
image captionLlyn Padarn: Gwawr mis Mawrth o gyfeiriad Pen Llyn // The calmness of a March morning on Llyn Padarn, Llanberis
image copyrightCyngor Sir Penfro // Pembrokeshire CC
image captionBarafundle, un o draethau harddaf Sir Benfro // Barafundle Bay one of Pembrokeshire's finest beaches
image copyrightJenna Jones
image captionClychau'r gôg yng Ngwarchodfa Natur Dinas Gwenffrwd yn Rhandirmwyn, Powys // A bed of bluebells at Dinas Gwenffrwd Nature Reserve , Rhandirmwyn, Powys
image copyrightY Lolfa
image captionRhosili, Gŵyr // Rhosili. The Gower Peninsula
image copyrightMichael Sheen
image captionMae mwy i'w weld na chartref Dylan Thomas yn Nhalacharn yn Sir Gâr // Laugharne, a favourite destination for many including actor Michael Sheen
image copyrightIolo Penri
image captionY wawr yn torri yng nghei llechi Caernarfon // Daybreak at the quayside in Caernarfon
image copyrightCeri Llwyd
image captionOes 'na grancod yn cuddio yn y dŵr ym Marina Conwy? // Some children enjoying their freedom over the summer holidays at Conwy Marina
image copyrightKeith Morris
image captionYr haul yn machlud ar draeth Aberystwyth // The sun sets on Aberystwyth beach