Heddlu'n meddiannu 56 o arfau gan blant yn y gogledd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Thinkstock

Mae'r heddlu wedi meddiannu 56 o arfau gan blant mor ifanc â naw oed yng ngogledd Cymru ers 2012, yn ôl ffigyrau.

Cafodd 1,465 o arfau, gan gynnwys gynnau llaw, drylliau, reiffls a nwy dagrau, eu cymryd gan oedolion yn yr un cyfnod hefyd.

Daeth yr ystadegau gan Heddlu Gogledd Cymru yn dilyn cais o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Cymryd arfau gan blant

Yn 2015, cafodd

16 o arfau

eu cymryd gan blant, gan gynnwys

6 reiffl

  • 12 oed oedd y plant ieuengaf

Cafodd chwe reiffl eu meddiannu gan blant yn 2015, o'i gymharu â 150 o ddrylliau gan oedolion.

Dangosodd y ffigyrau hefyd bod gwn BB wedi ei gymryd gan ddisgybl mewn ysgol yn y gogledd yn 2015.

Doedd y data ddim ar gael gan luoedd heddlu eraill Cymru.