Cofio'r 70au?

Cymru'n gwrthod datganoli, dechrau'r ymgyrch llosgi tai haf a Margaret Thatcher yn camu dros drothwy 10 Downing Street am y tro cyntaf. 1979 oedd hi ac yn benllanw ar ddegawd o newid mawr.

Hon fydd y flwyddyn dan sylw yn Cofio bnawn Sul, 17 Ionawr ar BBC Radio Cymru, un o rifynnau'r archif i nodi pen-blwydd y rhaglen yn 10 oed. Faint 'dych chi'n ei gofio am y 70au? Mae Cymru Fyw yma i brocio'r cof!:

Image caption Hysbyseb cyfrifiadur cynnar
Image caption Richard Burton ac Elizabeth Taylor yn ymddangos ar 'Frost in America' yn 1970
Image caption Oeddech chi ymhlith y rhai syrthiodd oddi ar y Chopper?
Image caption Caryl Parry Jones yn edrych yn ddiniwed iawn
Image caption Camera teledu lliw y BBC yn 1972
Image caption Ogi! Ogi! Ogi! Max Boyce yn paratoi i fynd ar y llwyfan
Image caption 'Fo a Fe' oedd un o gyfresi mwyaf poblogaidd y cyfnod
Image caption Roedd hwn yn cael ei ystyried yn ffôn clyfar yn y 70au
Image caption Dyw Shirley Bassey ddim wedi newid llawer
Image caption Roedd gan gynllunwyr dillad y 70au fflêr am ffasiwn
Image caption Sawl un ohonoch chi oedd yn gallu chwarae tiwns ar y stylophone?
Image copyright Hulton Archive
Image caption Roedd y Space Hopper yn gwerthu yn eu miloedd
Image copyright AFP
Image caption Pwy wnaeth grio oherwydd bod rhywun wedi sathru ar un o bêl-droedwyr Subbuteo?
Image caption Be'? Dim ond tair sianel?!
Image caption Mici Plwm a'i ddisgo teithiol
Image copyright Getty Images
Image caption Ford Capri, car eich breuddwydion o 1972?
Image caption Roedd y ddau yma ar y teledu drwy'r amser!
Image caption Pryd oedd y tro diwethaf i chi weld cerbydau ar Heol y Frenhines, Caerdydd?