Anafiadau difrifol wedi gwrthdrawiad ym Mhontycymer

  • Cyhoeddwyd
damwain

Mae dau berson wedi cael anafiadau difrifol yn dilyn gwrthdrawiad yn sir Pen-y-bont yn gynnar fore Sadwrn, meddai Heddlu De Cymru.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw tua 3am i'r digwyddiad ger Chapel House ar yr A4064 ger Pontycymer.

Bu Vauxhall Astra coch mewn gwrthdrawiad gyda cheir oedd wedi parcio ac mae gyrrwr a theithiwr y car hwnnw yn derbyn triniaeth yn Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont.

Roedd y ffordd ar gau am bedair awr ac mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth.