Dechrau'r diwedd?

Published

Ar ei anterth roedd y diwydiant dur yn cyflogi miloedd o weithwyr ar hyd a lled Cymru, ond mae'r diwydiant dur wedi dirywio yn sylweddol dros y degawdau diwethaf. Ym mis Ionawr clywodd 750 o weithwyr Tata Steel ym Mhort Talbot y bydden nhw yn colli eu swyddi.

Mae dyfodol y safle yn fwy ansicr erbyn hyn ar ôl i fwrdd Tata Steel yn India gyhoeddi bwriad ar 29 Mawrth i werthu eu holl asedau yn y DU. Dyma olwg mewn lluniau ar y diwydiant dur yng Nghymru:

image copyrightPortStudioPhotography
image captionPort Talbot: Mae gwaith dur mwya'r DU yn gallu cynhyrchu bron i 5 miliwn tunnell o slab dur pob blwyddyn
image copyrightMongoGushi
image captionAr un adeg roedd gweithfeydd 'Abbey Works' ym Mhort Talbot yn cyflogi 18,000 o bobl
image copyrightBenSalter
image captionMae gwaith dur Port Talbot yn rhan o dirlun y dre' ers troad yr ugeinfed ganrif. Mae 'na amcangyfrif bod 25,000 o bobl yn dibynnu ar y gwaith yn yr economi leol
image copyrightBenSalter
image captionMae gwaith dur wedi bod ym Mhort Talbot ers 1901. Cafodd y gwaith gwreiddiol ei sefydlu i'r de o orsaf rheilffordd y dref
image captionY gwaith o godi safle dur yng Nglyn Ebwy ar 30 Mehefin 1937
image captionDyma roi syniad i chi o faint yr offer a oedd yn cael ei ddefnyddio yng ngweithfeydd dur Glyn Ebwy ar ddiwedd yr 1930au
image captionRhan o safle dur Brymbo ger Wrecsam a oedd yn cynhyrchu dur o 1796 tan i'r gwaith ddod i ben yn 1990
image captionSafle anferth Llanwern ar gyrion Casnewydd. Pan agorodd y safle ar 25 Hydref 1962, roedd 13,000 o bobl yn gweithio yno
image captionGweithfeydd Llanwern i'w gweld o'r tai cyfagos pan roedd y melinau dur ar eu hanterth
image captionFe brynodd y teulu Summers 40 acer o gorsdir yn ardal Shotton yn 1895 er mwyn cynhyrchu dur yn sir y Fflint
image captionRoedd Safle Dur Shotton yn gyflogwr enfawr yn y gogledd ddwyrain tan ddechrau'r 80au. Collodd 6,500 o weithwyr eu swyddi ar 31 Mawrth 1980
image captionDechreuodd safle dur Shotton gynhyrchu dur yn 1902 gan ddefnyddio naw popty anferthol
image captionGweithwyr yn siapio dur yn ngweithfeydd Shotton ar ddechrau'r saithdegau
image copyrightAndrewGreen
image captionGweithfeydd Trostre, Llanelli. Roedd dros 12,000 o ddynion yn gweithio yn y diwydiant yn ardal Llanelli wedi'r Ail Ryfel Byd