BBC Cymru Fyw

Môr o gariad

Published
Mae hi'n ddiwrnod San Ffolant ar 14 Chwefror. Beth am weld pa mor ddwfn yw'ch cariad tuag at eich partner gyda chymorth holiadur 'gwyddonol' Cymru Fyw.
[Os ydych chi'n darllen hwn ar ap Cymru Fyw neu ap newyddion y BBC, cliciwch yma i gymryd y prawf.]