Gefeilliaid: Y cynta' i'w geni mewn gwledydd gwahanol

Sara Gibson
Gohebydd BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Jo Baines a Heidi Gannon

Mae pâr o efeilliaid o'r Trallwng yn dathlu hawlio eu lle yn Llyfrau'r Guinness World Records bron i 40 mlynedd ar ôl creu hanes.

Cafodd Heidi Gannon a Jo Baines eu geni mewn dwy wlad wahanol ar 23 Medi 1976.

Cafodd Heidi ei geni yn Ysbyty'r Trallwng am 09:00. Ond yn ddiarwybod i'w Mam, Carol Munroe, roedd hi'n disgwyl gefeilliaid.

Felly ar ôl cael ei chludo i Ysbyty Frenhinol yr Amwythig yn Lloegr, cafodd Jo ei geni yno am 10:45.

Wrth ddarllen copi diweddar o'r Llyfr Guiness fe sylwodd Heidi, 39, fod 'na ddau efaill yn honni mai nhw oedd y cynta' i gael eu geni mewn dwy wlad wahanol.

Cafodd Dylan a Hannah Fox eu geni yn Lloegr ac yn Yr Alban yn 2012. Felly fe gysylltodd Heidi gydag arbenigwr efeilliaid y llyfr i sôn am eu hanes nhw, ac ar ôl iddi hi wirio eu tystysgrifau geni fe gadarnhaodd hi fod yna gamgymeriad wedi bod.

Disgrifiad o’r llun,
Yr efeilliaid gyda'i mam

Diolch

Mae Guinness World Records wedi cadarnhau wrth BBC Cymru eu bod nhw'n aros i newid y cofnod ar eu system gyfrifiadurol cyn cysylltu gyda Jo a Heidi ac anfon tystysgrif atyn nhw.

Dywedodd llefarydd ar eu rhan: "Fe ddaeth hi i'n sylw ni'r wythnos ddiwetha' bod Ms Baines a Ms Gannon yn hawlio'r record ac ar ôl gwneud ymchwil pellach gyda'n ymgynghorydd efeilliaid, rydyn ni wedi gallu cadarnhau mai nhw ydy'r gefeilliaid cynta' i gael eu geni mewn gwahanol wledydd.

"Fe hoffwn ni ddiolch i'r ddwy am gysylltu gyda ni - rydyn ni'n ymfalchio ein bod ni'n ffynhonnell arbennig o wybodaeth a ffeithiau addysgiadol ac adloniant, a heb gyswllt gan bobl sy'n hawlio'r record byd fe fydden ni'n methu â chadw at y safon uchel sydd wedi bod yn bwysig i ni ers 61 o flynyddoedd".