Dur Port Talbot: Galw am greu ardal fenter

  • Cyhoeddwyd
A Unite union banner on the fence outside the Tata steel plant in Port TalbotFfynhonnell y llun, PA

Mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i'r Canghellor droi Port Talbot yn ardal fenter er mwyn i gwmni Tata dalu llai o dreth yn y dref.

Daw'r cais ar ôl i Tata gyhoeddi y byddai 1,050 o weithwyr dur yn colli eu swyddi, gan gynnwys dros 750 yn ne Cymru.

Dywedodd Prif Weinidog Cymru na fyddai lleihau trethi busnes yn unig yn ddigon i ddatrys argyfwng y diwydiant dur.

Yn y Cynulliad dywedodd Carwyn Jones fod gormod o ddur yn y farchnad fyd eang, y bunt yn gryf a chostau ynni uchel, ffactorau oedd y tu allan i reolaeth Llywodraeth Cymru.

'Emosiynol'

Nos Fawrth roedd cynrychiolwyr undeb yn trafod y camau nesa gyda'u swyddogion llawn amser ym Mhort Talbot.

Dechreuodd y cyfarfod am 17:00 ac roedd mwy na 50 yn bresennol.

Dywedodd Martin Waters o undeb Community fod y cyfarfod yn "emosiynol iawn" a bod llawer yn y cyfarfod "â morgeisi uchel".

Brynhawn Mawrth yn y Cynulliad dywedodd Mr Jones fod Gweinidog yr Economi, Edwina Hart, wedi ysgrifennu at y Canghellor yn gofyn am droi Port Talbot yn ardal fenter.

"Bydd hynny'n golygu y gallwn ni dargedu cymorth gyda threthi busnes ac rydyn ni'n edrych ymlaen at gytundeb y Canghellor ...," meddai.

Disgrifiad,

Alun Cairns, Gweinidog yn Swyddfa Cymru, yn cael ei holi ar Raglen Dylan Jones.

Fore Mawrth dywedodd Alun Cairns, Gweinidog yn Swyddfa Cymru, fod angen i Ewrop wneud mwy i rwystro mewnforion dur rhad, yn enwedig o China, yn wyneb trafferthion y diwydiant dur ym Mhrydain a Chymru.

Roedd Llywodraeth San Steffan yn pwyso ar Ewrop i wneud mwy, meddai.

Ar Raglen Dylan Jones BBC Cymru dywedodd: "Roedd yn ddiddorol clywed Karl Koehler, Prif Weithredwr Tata yn Ewrop, yn gofyn i Ewrop wneud mwy am fewnforion annheg ac mae hynny'n bwynt digon teg ..."

Roedd yn bwysig, meddai, edrych ar ffactorau eraill fel cyfraddau busnes.

'Ergyd enfawr'

Yn y cyfamser, mae Michael Cosker, Llywydd Siambr Fasnach Port Talbot, wedi dweud fod y diswyddiadau'n "ergyd enfawr i'r dref".

"Weithiau mae rhywun yn teimlo bod y dref wedi cael dedfryd farwolaeth a gyda dyfodol Cyffordd 41 yr M4 yn parhau yn y fantol, mae yna gymaint yn wynebu'r trigolion.

"Rydyn ni i gyd yn siomedig ac yn ddigalon."