Philip Pullman yn cefnogi ymgyrch awduron Cymru

  • Cyhoeddwyd
Philip Pulman

Mae'r awdur Philip Pullman wedi dweud wrth BBC Cymru Fyw y dylai'r llywodraeth ailystyried toriadau i gyllideb Cyngor Llyfrau Cymru.

Fis diwethaf, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai'r Cyngor yn wynebu toriad o bron 11%.

Ond mae Mr Pullman, dreuliodd gyfnod o'i fywyd yng Nghymru cyn ysgrifennu'r gyfres enwog His Dark Materials, yn dweud bod "pob math o weithgaredd diwylliannol wastad wedi bod angen cymhorthdal o ryw fath".

Yn ôl Llywodraeth Cymru mae toriadau gan Lywodraeth y DU yn golygu bod "penderfyniadau anodd wedi gorfod cael eu gwneud er mwyn diogelu'r gwasanaethau y mae pobl yn dibynnu arnynt fwyaf".

'Anghyfiawn'

Dywedodd yr awdur: "'Dwi'n gobeithio y bydd Llywodraeth Cymru yn ail feddwl ac yn sylweddoli pa mor ddwfn yw ei chyfrifoldeb tuag at y Gymraeg a'r diwylliant sydd wastad wedi ei hamlygu mewn ffordd mor gyfoethog."

Mewn neges ar Twitter nos Lun, dywedodd ei fod eisiau i'w enw gael ei ychwanegu at yr ymgyrch i atal y toriadau.

Mae cannoedd o awduron a chyhoeddwyr llyfrau wedi ysgrifennu at y Gweinidog Diwylliant, Ken Skates, yn rhybuddio bod y toriadau sy'n cael eu hystyried yn "anghyfiawn".

Cafodd Mr Pullman ei addysgu yng Nghymru ac mae'n dweud fod hynny wedi gwneud iddo garu sŵn y Gymraeg.

"Roedd hi'n naturiol i fi gael fy nghymell i gefnogi ysgrifenwyr Cymru, cyhoeddwyr ac eraill sydd yn pryderu am gynhyrchu llyfrau yng Nghymru yn eu protest yn erbyn y toriadau sy'n cael eu cynnig i gyllideb Cyngor Llyfrau Cymru.

"Y gwir yw bod pob math o weithgaredd diwylliannol wastad wedi bod angen cymhorthdal o ryw fath. Mae rhai o gampau mwyaf dychymyg dynoliaeth wedi eu cynhyrchu nid i'w gwerthu yn y farchnad ond i blesio'r tywysog hwn, y pab yna, yr ymerawdwr hwn.

"Mewn cyfnod o ddemocratiaeth os ydyn ni eisiau caniatáu i ddychymyg flodeuo mae'n rhaid i gymhorthdal fod ar gael mewn ffordd ddemocrataidd."

'Penderfyniadau anodd'

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud yn y gorffennol bod toriad i'r cyllid sy'n dod gan drysorlys y DU yn golygu bod "penderfyniadau anodd wedi gorfod cael eu gwneud er mwyn diogelu'r gwasanaethau y mae pobl yn dibynnu arnynt fwyaf".

Maent hefyd wedi dweud bod trafodaethau yn parhau gyda'r Cyngor Llyfrau i sicrhau'r ffordd orau i ddiogelu swyddi a chefnogi'r diwydiant cyhoeddi, a bod arian ychwanegol wedi ei roi i'r cyhoeddwr ar gyfer gwaith cynnal a chadw brys ar eu pencadlys a chanolfan dosbarthu.