Diswyddiadau dur: Tasglu'n cyfarfod

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Cafodd cyfarfod ei gynnal ym Mae Caerdydd brynhawn Mercher i drafod cymorth ar gyfer gweithwyr dur sydd ar fin colli eu swyddi.

Hwn oedd cyfarfod cynta'r tasglu, gafodd ei sefydlu gan Lywodraeth Cymru yn dilyn y cyhoeddiad fod Tata'n bwriadu diswyddo 1,000 o bobl.

Daeth cadarnhad bod 750 o weithwyr yn mynd i golli'u gwaith yng ngwaith Port Talbot, a 300 o weithwyr yng ngweithfeydd eraill y cwmni, gan gynnwys Trostre ger Llanelli, Llanwern ger Casnewydd, Corby a Hartlepool.

Mae tua 4,000 yn gweithio ym Mhort Talbot ac mae Tata yn cyflogi 6,000 drwy Cymru a 17,000 yn y DU.

Ffynhonnell y llun, Senedd.tv

Y Gweinidog Busnes, Edwina Hart, oedd yn cadeirio cyfarfod cynta'r tasglu.

Cafodd cynrhychiolwyr o gwmni Tata, yr undebau, awdurdodau lleol eu gwahodd, yn ogystal â'r sector fusnes, iechyd, addysg a Gyrfa Cymru sy'n darparu cyngor gyrfaol.

Yn ystod cyfarfod llawn yn y Senedd ddydd Mawrth dywedodd Ms Hart y byddai'r tasglu'n gwneud popeth posib i helpu'r gweithwyr.

"Ein blaenoriaeth ni yw cefnogi'r rhai y mae cyhoeddiad ddoe'n effeithio arnyn nhw, a does dim amser i'w golli. Dyna pam rydyn ni'n gweithredu ar unwaith."

Ond dywedodd y byddai'r tasglu yn ystyried yr effaith ar y gymuned ehangach, fel busnesau sy'n dibynnu ar y diwydiant.

Straeon perthnasol