11,000 yn llai yn ddi-waith yng Nghymru

  • Cyhoeddwyd
gwaith

Mae nifer y bobl sy'n ddi-waith yng Nghymru wedi gostwng o 11,000 yn y tri mis diwethaf, yn ôl y ffigyrau diweddaraf.

Yn ôl ystadegau'r ONS mae 82,000 o bobl yn ddi-waith.

Yng Nghymru roedd 5.5% yn ddi-waith yn y tri mis hyd at fis Tachwedd, o'i gymharu â 5.1% ar gyfer y DU gyfan.

Mae'r gyfradd ar draws y DU wedi gostwng i'r lefel isaf mewn dros ddegawd.

'Heriau'

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae nifer y bobl sy'n ddi-waith yng Nghymru wedi gostwng o 22,000.

Dywedodd Llywodraeth Cymru bod y cyhoeddiad colli 1,050 o swyddi yn Tata Steel, gan gynnwys 750 yn ne Cymru, yn "ein hatgoffa o'r heriau mae Cymru yn ei hwynebu mewn marchnad fyd-eang".

"Mae gan Lywodraeth Cymru berthynas gref â'r diwydiant dur yng Nghymru, gan weithio mewn partneriaeth agos dros lawer o flynyddoedd," meddai llefarydd.

"Byddwn yn parhau i weithio'n ddiflino i ddarparu cefnogaeth yn ystod y cyfnod anodd hwn."