Cwis: Cofio'r Cynulliad?

Published

Mae'r pumed Cynulliad yn cael ei agor yn swyddogol ar Ddydd Mawrth, 7 Mehefin. Faint ydych chi'n ei gofio am hynt a helynt gwleidyddiaeth a gwleidyddion ym Mae Caerdydd ers sefydlu'r Cynulliad cyntaf yn 1999?

1. "Bore da, ac mae hi'n fore da iawn yng Nghymru" - geiriau pwy?

image captionAlun Michael
image captionRod Richards

3. Rod Richards oedd Arweinydd cyntaf y Ceidwadwyr yn y Cynulliad ond fe ymddiswyddodd lai na thri mis fewn i'r tymor cyntaf oherwydd honiad yn ei erbyn. Beth oedd yr honiad?

image copyrightThinkstock

4. Arddull areithio pwy oedd fel "robot yn dynwared Glenda Jackson yn chwarae'r Frenhines Victoria" yn ôl Martin Shipton o'r Western Mail?

6. "Be ydy'r pwrpas i mi godi yn y bore, brwsio fy nannedd, ymolchi ac eillio er mwyn dod i weithio mewn lle fel hyn?" Pwy gollodd amynedd gyda'i gyd-aelodau yn 2003. Pam?

7. Fe agorodd adeilad newydd y Cynulliad ei ddrysau ar Ddydd Gŵyl Dewi yn 2006. Yn 1997 roedd disgwyl iddo gostio £12 miliwn. Beth oedd y gost mewn gwirionedd?

image captionRhodri Glyn Thomas
image captionJohn Dixon

9. Mi gafodd dau AC o'r Democratiaid Rhyddfrydol eu hatal o'r siambr ar ôl etholiad 2011. Bu'n rhaid i John Dixon adael yn barhaol - ond pwy gafodd gadw ei sedd?

Sut hwyl gawsoch chi?

0-2 Dych chi wedi datganoli'ch hun o wleidyddiaeth Cymru

3-5 Dal i fod yn ansicr o'r gwahaniaeth rhwng y Cynulliad a Llywodraeth Cymru

5-7 Ddim yn gwrando digon a'r 'O'r Bae'

8-9 Awydd bod yn ymgeisydd ar gyfer y chweched Cynulliad?

10 Bydd Vaughan Roderick yn crynu yn ei sgidie!