Cyngor Llyfrau: Dim toriad cyllideb wedi tro pedol

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Dywedodd Ken Skates bod y llywodraeth wedi gwrando ar awduron a chyhoeddwyr

Mae'r dirprwy weinidog diwylliant wedi dweud na fydd toriad i gyllideb Cyngor Llyfrau Cymru wedi'r cyfan.

Daw cyhoeddiad Ken Skates yn dilyn gwrthwynebiad gan y diwydiant cyhoeddi ynghylch cwtogiad o 10.6% i'r mudiad yn 2016/2017.

Byddai'r toriad wedi golygu £374,000 yn llai yn y flwyddyn ariannol nesa' fel rhan o gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru.

Ond dywedodd Mr Skates ei fod wedi "gwrando'n astud" ar y pryderon.

'Wedi gwrando'

Dywedodd Mr Skates wrth Aelodau Cynulliad: "Wrth gwrs mae llymder yn golygu bod yn rhaid i benderfyniadau anodd gael eu gwneud, rhai nad oes neb ar ochr yma o'r Siambr yn dymuno wneud.

"Fodd bynnag, rydym wedi gwrando'n astud ar y sector. Rydym wedi gwrando ar awduron, cyhoeddwyr, ac aelodau ac rwy'n falch o gael dweud y bydd y cwtogiad ar gyfer y flwyddyn nesaf yn 0% ac na fydd toriadau i'r Cyngor Llyfrau."

Roedd Prif Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru, Elwyn Jones, wedi rhybuddio y gallai'r toriadau i gyllideb y corff gael effaith ar swyddi.

Dywedodd AC Plaid Cymru, Elin Jones, fod hyn yn "newyddion gwych".

Straeon perthnasol