Corff rhannu syniadau polisi yn 'nonsens'

Cyhoeddwyd
Talfan
Disgrifiad o’r llun,
Mae yna 'nam sylfaenol' yn y berthynas rhwng y ddau gorff, meddai Geraint Talfan Davies

Mae melin drafod, neu 'think tank', gafodd ei sefydlu gan Lywodraeth Cymru yn "nonsens", meddai ffigwr cyhoeddus blaenllaw.

Yn ôl Geraint Talfan Davies, un o gyd-sefydlwyr y Sefydliad Materion Cymreig, dyw'r berthynas rhwng gweinidogion a Sefydliad Polisi Cyhoeddus i Gymru (PPIW) ddim yn un iach.

Dywedodd cyn-reolwr BBC Cymru hefyd bod cyllid annigonol yn atal y corff rhag gwneud ei waith.

Cafodd Sefydliad Polisi Cyhoeddus i Gymru ei sefydlu ddwy flynedd yn ôl ar gais gweinidogion i rannu syniadau, ond dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru mai nid y corff yma'n unig oedd yn cael ei ddefnyddio fel ffynhonnell er mwyn datblygu polisi.

'Nam sylfaenol'

"Dwi methu deall wrth ei sefydlu pam fod Llywodraeth Cymru yn mynnu bod y sefydliad yma yn ymchwilio i syniadau a chyhoeddi syniadau dim ond ar gais gweinidogion," meddai Mr Davies.

"I mi, dydi hynny ddim i'w weld yn sefyllfa iach. Mae yna nam sylfaenol yn y trefniant."

Ychwanegodd: "Nid dyma yw'r ateb. Mae'r arian sydd ar gael yn llai na £500,000. Beth sy'n rhyfedd iawn yw mai dim ond ar gais gweinidogion y gall y sefydliad wneud ei waith, mae hynny'n nonsens i gorff a ddylai fod yn ddeallusol ac yn hollol annibynnol."

Disgrifiad o’r llun,
Roedd creu'r sefydliad yn addweid gan Carwyn Jones yn Chwefror 2012

'Gwerth ei gael'

Mae un aelod o felin drafod y dde ganol, Gorwel, yn dweud y dylai PPIW gael ei weld fel cangen o'r llywodraeth.

Dywedodd David Melding, sydd hefyd yn ddirprwy lywydd y Cynulliad: "Mae gwerth i'w gael ac mae'n well cael un na pheidio cael un, ond rwy'n credu y byddai'n anghywir i gyflwyno hwn fel ryw uned gwiriad sydd hyd braich i ffwrdd.

"Dyw ddim fel y Swyddfa dros Gyfrifoldeb Cyllidebol (OBR) sy'n fersiwn llai ar gyfer gwleidyddiaeth Cymru."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Fe wnaethom sefydlu PPIW er mwyn cynnig profiad eang a'r arbenigedd i herio, i hysbysu a meddwl yn wahanol, felly bod ein penderfyniadau fel llywodraeth yn cael ei wneud gan y dystiolaeth orau sydd ar gael ac er mwyn cyflawni ar ran pobl Cymru."

Pwysleisiodd hefyd mai nid y corff hwnnw'n unig oedd yn cael ei ddefnyddio fel ffynhonnell er mwyn datblygu polisi a bod sefydliadau eraill hefyd yn annog trafodaeth ar bolisi yng Nghymru.

'Y Sgwrs', S4C, 21:30 ddydd Mercher 20 Ionawr