£70 miliwn

Image copyright Thinkstock

Fe gostiodd y Senedd bum gwaith - neu 580% - mwy na'r disgwyl i'w godi. Y rhesymau gafodd eu rhoi ar y pryd oedd nad oedd y cynllun gwreiddiol wedi cael ei gostio'n iawn a bod angen mesurau diogelwch llymach yn dilyn ymosodiadau 11 Medi.

Ymlaen i'r cwestiwn nesaf