Treth incwm: Dim refferendwm yn 'gam mawr'

  • Cyhoeddwyd
Ramsay

Mae Aelod Cynulliad Ceidwadol wedi galw ar ei blaid i ailedrych ar ei pholisi o ddatganoli rhai pwerau dros dreth incwm heb gynnal refferendwm.

Dywedodd Nick Ramsay ei fod yn "gam mawr" bwrw 'mlaen heb bleidlais.

Daw sylwadau aelod Mynwy yn dilyn cyfarfod rhwng nifer o Aelodau Seneddol Cymreig y blaid â George Osborne ddydd Mercher pan godwyd y mater.

Fe gyhoeddodd y Canghellor gynlluniau i ddatganoli rhai pwerau dros dreth incwm heb refferendwm yn ei adolygiad gwariant fis Tachwedd.

Roedd Mr Ramsay yn un o bedwar gafodd y sac o fainc blaen y blaid yn 2014 oherwydd rhwygiadau ar y un pwnc. Maen nhw wedi cael eu swyddi yn ôl erbyn hyn.

'Trafodaeth' ar y mater

Dywedodd wrth BBC Cymru bod trosglwyddo'r grym dros dreth incwm yn faes "hollol newydd" i'r Cynulliad.

Ychwanegodd mai "cam mawr" oedd gwneud hynny heb gynnal refferendwm.

"Mae un peth yn glir, mae datganoli pwerau dros drethi yn mynd i ddigwydd, ond ar fater cyfansoddiadol mor bwysig â threth incwm, oes angen i ni fwrw ymlaen heb gynnal refferendwm?" meddai Mr Ramsay.

"Dw i'n deall pam mae'r Aelodau Seneddol wedi mynegi eu pryderon ac rwy'n credu bod angen ailedrych ar hyn, ac rwy'n falch y bydd trafodaeth ar y mater."

Mae arweinydd y blaid Dorïaidd yng Nghymru, Andrew RT Davies, eisiau defnyddio'r pwerau treth incwm newydd i ostwng y radd uchaf o 5c a'r radd sylfaenol o 1c.

Dywedodd llefarydd ar ran y Ceidwadwyr Cymreig: "Mae'r grŵp yn cefnogi safbwynt Ysgrifennydd Cymru a'r Canghellor a dydyn ni ddim am ymddiheuro am ddymuno gwneud Cymru yn brif le y Deyrnas Unedig o ran treth isel."