Diwrnod mawr i Ddinbych

  • Cyhoeddwyd
dathluFfynhonnell y llun, Don Photography
Disgrifiad o’r llun,
Dinbych yn dathlu cyrraedd y ffeinal

Ychydig iawn o gefnogwyr pêl-droed fyddai wedi darogan ar ddechrau'r tymor mai Dinbych fyddai un o'r timau yn rownd derfynol Cwpan Word y penwythnos hwn.

Wedi'r cyfan tydi hynny ddim syndod o gofio bod Dinbych yn chwarae yn y Gynghrair Undebol, yr ail reng ar byramid pêl-droed Cymru.

Ond yn groes i'r disgwyliadau mae'r clwb wedi llwyddo i gyrraedd y rownd derfynol, a gwneud hynny drwy guro tri o dimau Uwch Gynghrair Cymru.

Dinbych yw'r tîm cyntaf erioed o du allan i Uwch Gynghrair Cymru i gyrraedd ffeinal Cwpan Word.

'Haeddu'r diwrnod'

Ar ôl curo Rhyl a Hotspur Caergybi yn y ddwy rownd agoriadol, fe gafodd Airbus UK Brychdyn eu trechu o 2-1 yn yr wyth olaf.

Sam Jones oedd arwr y rownd gyn derfynol, wrth iddo sgorio unig gol y gêm i drechu Gap Cei Connah a sicrhau eu lle yn y rownd derfynol.

"Maen nhw'n haeddu cael y diwrnod yma," meddai Elfed Lloyd, cyfarwyddwr pêl-droed y clwb a chynorthwyydd i'r rheolwr Gareth Thomas.

"Yn sicr y gêm yma ydi'r un o'r rhai mwyaf mae'r clwb erioed wedi cael."

Disgrifiad o’r llun,
Elfed Lloyd yw cyfarwyddwr pêl-droed y clwb

Deiliad y gystadleuaeth, Y Seintiau Newydd, sydd hefyd yn bencampwyr Uwch Gynghrair Cymru a Chwpan Cymru ac yn dîm proffesiynol, fydd y gwrthwynebwyr yn Llandudno.

Er yn cydnabod pa mor anodd fydd y dasg yn erbyn tîm dyma'n eu curo 8-0 mewn gêm gyfeillgar cyn dechrau'r tymor, dywed Elfed Lloyd bod y clwb am fwynhau'r diwrnod.

"Does neb wedi rhoi cyfle i ni mewn unrhyw un o'r gemau," meddai.

"Da ni wedi bod yr 'underdogs' ymhob gem ac yn 'underdogs' mawr yn y ffeinal.

"Mae' hogia yn gwybod does neb wedi rhoi siawns iddyn nhw yn y gemau eraill a mynd mewn i'r ffeinal does dim byd i golli.

"Os da ni'n gweithio'n galed, dallt gwaith ein gilydd ar y diwrnod a phawb rhoi go iawn arni, pwy a ŵyr, hwyrach gawn ni'r canlyniad 'da ni eisiau.

"Mae hi am fod yn gêm anodd ond un mae'r clwb yn mynd i enjoio ar y diwrnod."

Cysylltiad agos

Mae'r clwb yn disgwyl y bydd hyd at 500 o gefnogwyr yn teithio i Barc Maesdu yn Llandudno ar gyfer y gêm ddydd Sadwrn.

Dywed Elfed Lloyd bod hynny'n dangos y cysylltiad agos sydd wedi datblygu rhwng y clwb a'r gymuned leol dros y blynyddoedd diwethaf.

Nod y clwb yn y pendraw meddai, yw sicrhau dyrchafiad i Uwch Gynghrair Cymru a'r cyfle i wynebu timau fel y Seintiau Newydd yn rheolaidd.

"Tydi hynny ddim yn mynd i fod yn hawdd gan fod y Gynghrair Undebol yn gynghrair anodd," meddai Elfed Lloyd.

"'Da ni mewn sefyllfa go lew ar hyn o bryd, ond 'da ni'n gwybod bod lot o waith sydd angen ei wneud.

"Mae'n dod lawr i bres a 'da ni yn gobeithio gwneud ceisiadau am grantiau i geisio cael 500 o seddi yn Central Park.

"Yn y dyfodol, ddim yn rhy hir gobeithio, bydda ni'n barod i roi 'push' i fyny am Uwch Gynghrair Cymru.

"Da ni'n ceisio adeiladu'r clwb i fyny o'r adran iau drwodd i'r tîm cyntaf i wneud siŵr bydde ni'n gallu bod yn ddigon cryf i wneud hynny."