BBC Cymru Fyw

Wylfa ddoe a heddiw // Wylfa now and then

Published

Roedd hi'n ddiwedd pennod yn hanes economaidd Ynys Môn pan ddaeth y gwaith o gynhyrchu trydan i ben yng ngorsaf niwclear Wylfa ar 30 Rhagfyr 2015. Bydd y safle yn dal i fodoli am rai blynyddoedd wrth i'r gwaith dadgomisiynu fynd yn ei flaen.

I nodi hanes Wylfa a chyfraniad y safle i fywyd yr ynys bydd arddangosfa o luniau a gwaith celf Pŵer yn y Tir i'w gweld yn Oriel Ynys Môn o 23 Ionawr tan ddiwedd mis Gorffennaf. Yn garedig iawn mae trefnwyr yr arddangosfa wedi rhannu rhai o luniau'r archif gyda Cymru Fyw:

30 December 2015 was the end of an era for the economic history of Anglesey as Wylfa Nuclear Power station stopped generating electricity. The site, near Cemaes Bay, will remain open for the next few years as the decomissioning process takes place.

Power in the Land, a special exhibition looking back on Wylfa's history will open at Oriel Ynys Môn on Saturday 23 January. The organisers have, very kindly, shared some of the pictures which will be on display with Cymru Fyw:

image captionDechreuodd y gwaith o godi'r adweithyddion yn 1963 // Construction of the two Magnox reactors began in 1963
image captionUn o'r adweithyddion. Pan roedd y ddau ar eu hanterth roedden nhw yn cynhyrchu tua 23GWh o drydan y dydd // When the two reactors were in service they typically generated 23GWh of electricity per day
image captionSwyddfeydd gweinyddol y safle // The site's administration building
image captionRhai o'r staff yn nyddiau cynnar y safle // Staff members in the early days of the power station
image captionGolwg o'r awyr ar y safle yng ngogledd ddwyrain Ynys Môn // An official birds' eye view of the site almost on the north east tip of Anglesey
image captionMae'r ystafell reoli yn edrych yn gymhleth iawn // It's not a scene from a futuristic movie, this is the Wylfa control room in its early days
image captionMae dros 500 o bobl yn dal i gael eu cyflogi ar y gwaith o ddadgomisiynu'r safle // 500 people are still involved in the decomissioning process
image captionMae'r Wylfa wedi ei amgylchynu gan dir amaethyddol cyfoethog // Wylfa is surrounded by rich agricultural land
image captionMae safle'r Wylfa yn mesur 20.8 hectar yn ei gyfanrwydd // The Wylfa site encompasses 20.8 hectares
image captionWrth droi un botwm daeth oes gynhyrchu trydan Wylfa i ben. Y cwestiwn mawr ydy a fydd yna Wylfa newydd? // With one turn of a switch, Wylfa's power generating history came to an end. The big question now is will a new power station be built on the site?