Plant Powys i ddechrau yn yr ysgol feithrin yn hwyrach?

  • Cyhoeddwyd
Plant meithrinFfynhonnell y llun, Getty Images

Gall plant ym Mhowys ddechrau yn y dosbarth meithrin flwyddyn yn hwyrach mewn ymdrech i arbed £1.5m i'r cyngor pob blwyddyn.

Ar hyn o bryd, mae plant yn y sir yn dechrau yn yr ysgol ar ddechrau'r tymor pan maen nhw'n troi'n bedair oed.

Ond mae'r awdurdod eisiau symud y dyddiad yn ôl fel bo disgyblion yn dechrau ym mis Medi wedi iddyn nhw droi'n bedair.

Pe bai'r polisi - sy'n rhan o gynlluniau'r cyngor i arbed £27m dros y tair blynedd nesaf - yn cael ei gyflwyno, gallai ddechrau ym mis Medi 2017.

Dywedodd y Cynghorydd Arwel Jones, aelod cabinet y cyngor ar ysgolion, y byddai'r newidiadau yn cyflwyno system sydd eisoes mewn defnydd yn y rhan fwyaf o gynghorau Cymru a Lloegr.

Gall rhieni leisio eu barn ar y cynlluniau hyd at 1 Mawrth.