Achos enllib Dylan Thomas yn methu

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae achos llys yn erbyn gwraig weddw 93 oed o Abertawe dros ddelweddau dadleuol o'r bardd Dylan Thomas wedi methu.

Gwrthododd y llys yn Nulyn a derbyn dadl Haydn Price, oedd yn hawlio taliadau yn erbyn Gwen Watkins am lythyr yr oedd hi wedi ei ysgrifennu oedd yn ei ddisgrifio fel "dyn drwg...gyda'i weithredoedd sydd wedi pardduo fy henaint heddychlon."

Dywedodd arlywydd y llys yn Nulyn, Raymond Groarke, fod achos Price am ddifenwad wedi methu am nad oedd ganddo unrhyw brawf fod y sylwadau wedi eu cyhoeddi.

Ar ôl gwrando ar dystiolaeth am berthynas Price gyda Watkins, dywedodd y Barnwr Groarke fod yr iaith yn llythyr Mrs Watkins fel iaith "gymedrol", gan ddweud bod "anghydraddoldeb" yn bodoli rhwng y ddau ar y pryd pan wnaeth Haydn Price ddarbwyllo Gwen Watkins i werthu hawlfraint nifer o ddelweddau o Dylan Thomas iddo.

Cafodd y llythyr ei anfon gan Gwen Watkins i gyhoeddwr yn yr UDA yn 2014 pan roedd y cwmni yn cael ei erlyn am daliadau am dorri hawlfraint honedig oedd wedi ei werthu i Haydn Price a'i gwmni, Pablo Star Media (Ireland) Ltd.

Wyth llun

Disgrifiad o’r llun,
Haydn Price (canol) ar y ffordd i'r llys

Roedd Haydn Price wedi prynu wyth llun o Dylan Thomas gan Gwen Watkins yn 2011.

Mae Mr Price a'i gwmni wedi cychwyn achosion cyfreithiol yn erbyn sefydliadau ag unigolion eraill sydd wedi cyhoeddi'r lluniau heb ei ganiatad.

Cafodd sawl cais, yn cynnwys un yn erbyn Llywodraeth Cymru, eu diystyru gan farnwr mewn llys yn Nulyn ddydd Iau.

Cafodd y lluniau eu tynnu gan ŵr Gwen Watkins, Vernon Watkins, oedd yn ffrind agos i Dylan Thomas.

Roedd llythyr Gwen Watkins, gafodd ei ddarllen yn y llys, yn honni fod Price wedi clywed ei bod hi'n "fyddar ac yn rhanol ddall, ac yn byw ar ei phen ei hun", ac roedd wedi "cynllwynio" i ymweld â hi.

Dywed y llythyr fod Price wedi "aros am saith awr" gan ddychwelyd y diwrnod canlynol pan "gynigiodd £1,000 i mi am yr hawlfraint i sawl un o'r lluniau."

Fe wnaeth Haydn Price ddadlau yn y llys fod yr honiadau yn llythyr Watkins yn "warthus" a "chwbl ffug", a'i fod wedi cael yr hawlfraint i'r lluniau mewn ffordd "gwbl gyfeillgar".

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Dylan Thomas a Caitlin yn fuan ar ôl eu priodas

Croesholi

Yn ystod ei groesholi, fe gafodd Mr Price ei gyhuddo o greu "diwydiant" allan o hawlio arian am gamddefnydd hawlfraint. Dadleuodd Price fod ganddo hawl i amddiffyn ei eiddo.

Dywedodd Mr Price ei fod wedi derbyn 35,000 Ewro mewn taliadau ers iddo ddechrau hawlio arian gan bobl a sefydliadau oedd wedi camddefnyddio ei hawlfraint, gyda phump neu chwe chais arall yn cael eu hystyried ar hyn o bryd.

Wrth ddiystyru'r cais, fe wnaeth y Barnwr Groarke orchymyn Mr Price i dalu costau cyfreithiol Gwen Watkins.

Wrth gloriannu'r achos dywedodd y Barnwr Groarke: "Nid wyf am fynd mor bell a dweud fod Mr Price wedi cymryd mantais o Mrs Watkins. Ond fe ddylie fo fod wedi bod yn llawer mwy gofalus yn y ffordd yr oedd wedi delio gyda pherson oedrannus."