Treftadaeth: Angen 'sbarduno' atyniadau Cymru

  • Cyhoeddwyd
Castell y Fflint

Mae adolygiad yn cael ei gynnal i weld sut i "sbarduno ac ehangu" atyniadau hanesyddol a sefydliadau treftadaeth a'u cyfraniad i economi Cymru.

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu astudiaeth o holl wasanaethau treftadaeth ac mae gwella'r perfformiad masnachol ymhlith yr amcanion.

Mae disgwyl i adroddiad gael ei gyflwyno i weinidogion Llywodraeth Cymru erbyn diwedd mis Mawrth.

Y Farwnes Jennifer Randerson, cyn-AS y Democratiaid Rhyddfrydol, fydd yn arwain yr adolygiad.

"Mae Cymru yn wlad fechan felly mae'n hynod bwysig bod ein sefydliadau treftadaeth yn cydweithio'n agos er mwyn gwneud y mwyaf o'n dylanwad diwylliannol a'r diwydiant twristiaeth," meddai.