Cwmni Hokkei o Gaerdydd yn dod i ben

Cyhoeddwyd

Mae busnes tec-awe gafodd ei sefydlu yng Nghaerdydd gan ddau o gystadleuwyr Masterchef wedi dod i ben.

Mi gafodd Dale Williams a Larkin Cen, wnaeth gyrraedd rowndiau terfynol y gystadleuaeth, eu canmol am ansawdd eu bwyd Asiaidd 'Hokkei'.

Mi ddywedon nhw llynedd eu bod nhw eisiau ehangu'r cwmni yn y brifddinas.

Pan agorodd Hokkei gyntaf mi gyfaddefodd y cwmni bod hi'n galed iddyn nhw ymdopi gyda'r galw gan gwsmeriaid.

Doedd yr un o'r ddau gogydd wedi gweithio mewn cegin broffesiynnol o'r blaen.

Mi arosodd Mr Cen fel y cyfarwyddwr ar ôl i Mr Williams rhoi'r gorau iddi yn ystod yr haf y llynedd. Ond mi benderfynodd cyfarwyddwr arall, Alan Heycock i adael y cwmni ddiwedd 2015.

Ers gwyliau'r Nadolig mae Hokkei wedi bod ar gau.

Mae disgwyl cyfarfod gan y credydwyr yng Nghasnewydd ar 1 Chwefror.