Tân Ysgol Coed Efa: Ras elusennol i godi arian

  • Cyhoeddwyd
Jamie Baulch
Disgrifiad o’r llun,
Yr athletwr Jamie Baulch oedd yn dechrau'r ras yn Stadiwm Cwmbrân

Fe wnaeth athletwr Jamie Baulch ymuno â thrigolion Torfaen ddydd Sul mewn ras i godi arian ar gyfer ei hen ysgol gafodd ei ddifrodi gan dân.

Fe ddechreuodd y tân yn Ysgol Gynradd Coed Efa yng Nghwmbrân yn oriau man y bore ar Ddydd Calan.

Mae'r mwyafrif o'r disgyblion bellach wedi dychwelyd, a bydd plant y feithrinfa yn ailddechrau ddydd Llun mewn dosbarthiadau dros dro.

Mae saith o bobl wedi eu harestio a'u rhyddhau ar fechnïaeth mewn cysylltiad â'r digwyddiad.

Roedd cannoedd o bobl, yn cynnwys staff a rhieni, yn cymryd rhan yn y ras 5 cilometr oedd dechrau yn Stadiwm Cwmbrân am 10:30.

Mae dros £4,000 eisoes wedi'i godi ar gyfer yr ysgol, ond dywedodd y cyngor y gallai gymryd hyd at ddwy flynedd i'w ailadeiladu.

Ffynhonnell y llun, Guto Orwig
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd feithrinfa Ysgol Gynradd Coed Efa ei ddinistrio yn y tân