Person hynaf Cymru wedi marw yn 110

  • Cyhoeddwyd
Gwenllian Davies

Mae person hynaf Cymru, Gwenllian Davies, wedi marw yn 110 oed.

Bu farw'n dawel mewn cartref yn Ffairfach, Llandeilo, ychydig dros wythnos yn ôl.

Credir mai hi oedd yn seithfed person hynaf yn y DU.

Rhoddwyd teyrnged iddi gan ei nith-yng-nghyfraith, Eleri Davies, sy'n dweud ei bod yn siŵr fod Gwenllian Davies wedi penderfynu ei bod hi'n amser gadael mewn modd urddasol.

"Roedd hi wedi bod yn ddistaw iawn dros y Nadolig a phan ddaeth yr alwad doedd e ddim yn annisgwyl," meddai.

"Mae gennym fyrdd o atgofion am fenyw eithriadol a gafodd ei geni ar y diwrnod y cododd yr awyren gyntaf erioed i'r awyr.

"Pan fu'n dathlu ei phen-blwydd yn 110 fis Hydref diwethaf fe wnaethon ni a staff y cartref gasglu deunydd i wneud arddangosfa o'r 100 o flynyddoedd i nodi'r achlysur, gan gynnwys lluniau o ehediad cyntaf y brodyr Wright."

Bydd angladd Gwenllian Davies yn cael ei gynnal yn amlosgfa Llanelli ddydd Gwener, 29 Ionawr.