Mwy na 1,000 o dai heb drydan oherwydd y tywydd

  • Cyhoeddwyd
Aberystwyth
Disgrifiad o’r llun,
Y sefyllfa yn Aberystwyth brynhawn Mawrth

Mae mwy na 1,100 o dai yn y gogledd, gorllewin a'r de wedi bod heb drydan wrth i'r tywydd garw barhau.

Roedd glaw trwm a gwyntoedd ar gyflymder o hyd at 80mya.

Am 16:00 dywedodd Western Power Distribution fod y cyflenwad wedi ei adfer yn y rhan fwya o 450 o dai tra oedd 700 heb drydan yn y de-orllewin.

Castell Newydd Emlyn gafodd ei tharo waethaf ble oedd 250 o gartrefi heb gyflenwad.

Roedd tua 124 o dai heb drydan ym mhentref Tymbl ger Llanelli yn Sir Gaerfyrddin wedi i goeden syrthio yn erbyn llinellau trydan.

Mae'r tywydd wedi effeithio ar ychydig o dai yng Nghastell Nedd, Merthyr Tudful a Chaerdydd.

Disgrifiad o’r llun,
Mae peirianwyr wedi bod yn ceisio adfer cyflenwadau trydan
Disgrifiad o’r llun,
Bu gweithwyr yn trwsio wal ym Mae Trearddur

Ynghynt dywedodd cwmni Scottish Power fod tai yn Nhŷ Croes, Ynys Môn, a Bethesda, Gwynedd wedi colli cyflenwad trydan fore Mawrth.

Glaw trwm

Roedd Trenau Arriva Cymru wedi trydar bod y lein rhwng Pwllheli a Chricieth ar gau oherwydd llifogydd.

Erbyn hyn, mae wedi ailagor.

Roedd Network Rail wedi dweud y byddai trenau rhwng Caer a Chaergybi'n arafach oherwydd gwyntoedd cryfion.

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi rhybuddio am law trwm iawn yn y rhan fwyaf o Gymru dros y dyddiau nesaf.

Fe fydd y rhybudd yn parhau mewn grym tan 15:00 brynhawn Mercher.

Dyma fanylion y rhybuddion llifogydd ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Disgrifiad o’r llun,
Mae coed wedi syrthio yn erbyn llinellau trydan

Roedd rhybudd y byddai gwyntoedd cryfion o'r de neu'r de-orllewin, gan hyrddio'n gryf iawn ar adegau, yn enwedig ar hyd arfordir Môr Iwerddon a thir uchel.

Roedd disgwyl i'r glaw gwaethaf ddisgyn yn hwyr nos Fawrth a bore Mercher.

Risg o lifogydd

Dywedodd y Swyddfa Dywydd fod risg o lifogydd ac y gallai teithwyr wynebu trafferthion dros y cyfnod i gyd.

Fe allai 50mm o law ddisgyn mewn sawl ardal a hyd at 100mm ar dir uchel.

Dim ond Sir y Fflint a Wrecsam fyddai'n osgoi'r tywydd garw, yn ôl y rhybudd.

Dywedodd y Swyddfa Dywydd y byddai rhybudd arall am law trwm ddydd Gwener.