Trafod y gwasanaeth iechyd yn y canolbarth

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Ysbyty Bronglais, Aberystwyth

Roedd dros 70 o bobl mewn cyfarfod i drafod dyfodol gofal iechyd yn y canolbarth - y cynta' o gyfres i gael ei gynnal.

Roedd y cyfarfod ym Machynlleth wedi ei drefnu gan grŵp cydweithredol Gofal Iechyd y Canolbarth ar y cyd â'r grŵp Bro Ddyfi Dros Bronglais.

Y bwriad oedd rhoi cyfle i aelodau'r cyhoedd glywed mwy am waith y Grŵp Cydweithredol a dylanwadu ar ddyfodol gwasanaethau iechyd yn y rhanbarth.

Cafodd y grŵp ei ffurfio yn dilyn adroddiad gan yr Athro Marcus Longley, a gafodd ei gyhoeddi ym mis Medi 2014.

Roedd y 12 argymhelliad yn cynnwys galwad ar y tri bwrdd iechyd sy'n gwasanaethu'r canolbarth - Powys, Betsi Cadwaladr a Hywel Dda - i gydweithio'n agosach a sefydlu peirianwaith newydd i lywodraethu dros y gwelliannau sydd angen eu gwneud.

Argymhelliad arall oedd y dylid sicrhau fod ymgysylltu â'r cyhoedd yn digwydd ar sail newydd.

'Mwy cadarnhaol'

Yn ôl adroddiad yr Athro Longley, roedd y cyhoedd yn y canolbarth yn teimlo wedi eu 'hamddifadu' gan y rhai sy'n gwneud y penderfyniadau lleol, a bod "lefelau...o ddrwgdybiaeth a chamddealltwriaeth" am gynlluniau'r byrddau iechyd ar gyfer dyfodol y gwasanaeth.

Dywedodd trefnwyr y cyfarfod y gallai'r cyhoedd godi unrhyw bynciau sy'n peri gofid ac y byddai Ysbyty Bronglais, iechyd meddwl a gwasanaethau cymunedol ar yr agenda.

Ar ôl y cyfarfod dywedodd Allan Wynne Jones, o grŵp Bro Ddyfi Dros Bronglais, fod pobl yn y canolbarth yn teimlo'n llawer mwy cadarnhaol ynglŷn â dyfodol gwasanaethau nag yr oedden nhw yn ystod blynyddoedd o ofidio ynglŷn â dyfodol yr ysbyty yn Aberystwyth a cholli gwasanaethau amrywiol.

"Mae pawb wedi cael cyfle gwych i fynegi barn ar bob math o bynciau o'r ysbyty, o wasanaethau cymunedol i'r hyn sydd ar gael i'r henoed," meddai.

"Hefyd un peth dw i'n teimlo'n gryf yw bod angen edrych o ddifri ar sefyllfa'r Gymraeg yn y gwasanaeth iechyd."