Tata: Arbedion o £300 miliwn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA

Mae cwmni dur Tata yn anelu at wneud £300 miliwn o arbedion yn eu gwaith ym Mhort Talbot, ac mae'r cwmni wedi rhybuddio nad yw'r sefyllfa bresennol yn 'gynaliadwy.'

Nawr mae BBC Cymru wedi gweld dogfen sy'n dweud y bydd cael gwared â 332 o swyddi peirianyddol, a 394 o weithwyr swyddfa, yn arbed £50 miliwn.

Mae'r ddogfen hefyd yn dweud bod yn rhaid i'r safle "wella ei berfformiad yn sylweddol a lleihau costau er mwyn goroesi."

Dywed y ddogfen y bydd £54 miliwn hefyd yn cael ei arbed drwy barhau i beidio cynhyrchu dur yn Llanwern.

Straeon perthnasol