Trafod dyfodol gwasanaeth awyr rhwng Môn a Chaerdydd

  • Cyhoeddwyd
arwyddion meysydd awyr
Disgrifiad o’r llun,
Fe gafodd y gwasanaeth ei lansio yn 2007

Mae AC Ynys Môn Rhun ap Iorwerth yn gobeithio gofyn cwestiwn brys yn y Senedd ddydd Mawrth ynglŷn â'r gwasanaeth awyr rhwng yr ynys a Chaerdydd.

Ddydd Gwener fe wnaeth Links Air, y cwmni oedd â'r drwydded i redeg y gwasanaeth, benderfynu rhoi'r gorau iddi yn gwbl ddirybudd a bu'n rhaid i Lywodraeth Cymru ddod o hyd i gwmni arall i gynnal y gwasanaeth dros dro.

Mae Mr ap Iorwerth am gael sicrwydd gan y llywodraeth y bydd y gwasanaeth yn cael ei ddiogelu pan fydd cytundeb newydd yn cael ei osod ar 8 Chwefror.

"Wrth edrych ymlaen at gael sicrwydd am y blynyddoedd i ddod, mi ydan ni eisiau gwybod be ydi'r pwyntiau y mae'r llywodraeth wedi mynd ar eu hôl nhw, er mwyn gwneud hwn yn wasanaeth cynaliadwy a diogel am flynyddoedd i ddod," meddai.

Ym mis Hydref, fe wnaeth yr Awdurdod Hedfan Sifil atal trwydded Links Air ac ers hynny bu'r cwmni yn gosod y gwaith allan i gwmni arall.

Mae'r gwasanaeth yn derbyn £1.2m y flwyddyn o gymorthdal cyhoeddus, a dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru mai "diogelwch teithwyr ydi'r flaenoriaeth, a bod cytundeb dros dro rhwng y llywodraeth a Links Air i barhau'r gwasanaeth drwy gyflogi is-gontractwr pan gollodd Links Air ei drwydded."