Galw ar awdurdod i weithredu er budd y Gymraeg

Cyhoeddwyd
caerfyrddin

Mae nifer o gyn-gadeiryddion Cyngor Sir Gaerfyrddin wedi galw ar yr awdurdod i weithredu er budd y Gymraeg.

Fe ddaw yr alwad cyn i Gymdeithas yr Iaith gynnal cyfarfod agored i drafod y defnydd o'r Gymraeg yn y sir ar ddiwedd y mis.

Mewn datganiad cyhoeddus mae'r Cyn-Gadeiryddion Fioled Jones, Roy Llewelyn, Siân Thomas a Terry Davies wedi dweud ei bod yn bryd i'r cyngor sir arwain, a newid iaith gwaith bob dydd y cyngor i'r Gymraeg.

Mae BBC Cymru Fyw wedi gofyn am ymateb gan Gyngor Sir Gâr.

Yn y datganiad, mae'r cyn-gadeiryddion yn dweud: "Rydyn ni fel rhai o gyn-gadeiryddion Cyngor Sir Caerfyrddin yn galw ar aelodau a swyddogion y Cyngor i symud yn awr i gyflawni rhagor o'u gwaith drwy gyfrwng y Gymraeg".

Dywedodd Sioned Elin, Cadeirydd rhanbarth Caerfyrddin Cymdeithas yr Iaith: "Rydym wedi'n calonogi gyda chefnogaeth cyn-Gadeiryddion sydd â chymaint o barch iddyn. Fel cyn-Gadeiryddion sydd wedi siarad mewn ac arwain cyfarfodydd y Cyngor yn Gymraeg maen nhw'n cytuno gyda ni ei bod yn bryd nawr i'r Cyngor ei hun ddangos esiampl drwy weithio yn Gymraeg, yn hytrach na dim ond gofyn i eraill wneud.

"Rydym yn gobeithio cael ymateb da a chadarnhaol gan y Cyngor yn ein cyfarfod agored, ble bydd cyfle hefyd i'r cyhoedd holi cwestiynau."

Bydd y Cyng. Mair Stephens, Cadeirydd Panel Ymgynghorol y Gymraeg; Cyng. Cefin Campbell, Is-Gadeirydd Panel Ymgynghorol y Gymraeg, Cyng. Calum Higgins, aelod o Banel Ymgynghorol y Gymraeg a'r Cyng. Emlyn Dole, Arweinydd y Cyngor yn y cyfarfod ar 30 Ionawr i ateb cwestiynau.