BBC Cymru Fyw

Heddwas yn yr ysbyty wedi gwrthdrawiad ar ffordd yr A55

Published
image copyrightGoogle
Mae'r heddlu yn apelio am dystion yn dilyn gwrthdrawiad difrifol ar ffordd yr A55 ger Llanfairfechan nos Lun.
Fe gafodd y gwasanaethau brys eu galw wedi adroddiadau fod gwrthdrawiad wedi bod rhwng pedwar cerbyd oedd yn cynnwys car heddlu, a hynny rhwng cyffyrdd 14 a 15 tua'r dwyrain.
Fe gafodd swyddog o Heddlu Gogledd Cymru ei gludo i Ysbyty Gwynedd ym Mangor gydag anafiadau difrifol, ac mae'n parhau i fod yn yr ysbyty ar hyn o bryd.
Bu'r ffordd ar gau am gyfnod byr.
Fe gafodd dyn 21 oed ei arestio wedi'r gwrthdrawiad. Mae'r dyn bellach wedi cael ei ryddhau ar fechnïaeth.
Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un a welodd y gwrthdrawiad i gysylltu â swyddogion yn yr Uned Plismona'r Ffyrdd ar 101.