System moddion catrefi gofal i 'arbed hyd at £4.6m'

  • Cyhoeddwyd
Pills

Gallai system reoli meddyginiaethau mewn cartrefi gofal yng Nghymru arbed miliynau o bunnau a gwella safonau diogelwch i gleifion, yn ôl adroddiad.

Yn ôl arbenigwyr Prifysgol Caerdydd, byddai system ddigidol yn lle system bapur yn lleihau cost meddyginiaethau sy'n cael eu gwastraffu.

Ar hyn o bryd y ffigwr yw hyd at £12m y flwyddyn.

Mae'r awduron wedi dweud y bydd system ar-lein fydd yn cysylltu cartrefi gofal a fferyllfeydd yn uniongyrchol yn arbed £4.6m y flwyddyn.

Cafodd yr adroddiad ei ysgrifennu gan dîm Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol y brifysgol.

Atal camgymeriadau

Mae'r adroddiad wedi dweud bod "heriau sylweddol yn ymwneud â diogelwch, safonau a chyfrifoldeb" wrth reoli meddyginiaethau mewn cartrefi gofal.

Hefyd mae dweud bod mwy o archwilio cartrefi gofal wedi arwain at alwadau am ddefnyddio sgiliau fferyllwyr yn well.

Yn sgil hynny cafodd cwmni o Gaerdydd arian gan y llywodraeth i ddatblygu cynllun digidol i reoli meddyginiaethau mewn cartrefi gofal.

Mae'r system yn galluogi defnyddwyr i weld cofnodion meddygol unrhyw glaf, ac mae'n atal defnyddwyr rhag gwneud nifer o gamgymeriadau.

Yn ogystal ag atal meddyginiaethau i'r cleifion anghywir neu ar yr adeg anghywir, mae'r system hefyd yn lleihau faint o feddyginiaethau sy'n cael eu gwastraffu.

Gallai hynny arbed rhwng £3.2m a £4.6m bob blwyddyn.

Bydd y system yn cael ei thrafod yn yr Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol ddydd Mercher.