BBC Cymru Fyw

Hyfforddiant athrawon newydd 'yn ofid'

Published
media captionMeilyr Rowlands
Mae Prif Arolygydd Estyn, y corff sy'n arlygu addysg yng Nghmru, yn dweud bod hyfforddiant cychwynnol athrawon yn ofid.
Mewn cyfweliad ar Newyddion 9 nos Fawrth, dywedodd Meilyr Rowlands fod safon hyfforddi athrawon yn achos pryder a bod angen newid radical.
Roedd yn siarad wedi cyhoeddi adroddiad blynyddol Estyn.
Mae Estyn yn cadw golwg ar y tair canolfan sy'n hyfforddi athrawon, ac mae arolwg yn nodi bod safonau, arweinyddiaeth a rheolaeth yng nghanolfan y gogledd a'r canolbarth yn annigonol.
Yn ôl rheolwyr y ganolfan, mae'r sefyllfa wedi gwella'n sylweddol ers yr arolwg.
image copyrightPA

'Angen ailwampio'

Mae Mr Rowlands yn dweud bod angen ailedrych ar bethau: "Mae e'n destun pryder, ac mi ga'th y ddwy ganolfan arall hefyd feirniadaeth ar ôl eu harolygu gan Estyn, ond mae'r ddwy ganolfan arall wedi mynd i'r afael gyda'r problemau ac wedi gwella'n sylweddol ers hynny."
"Mae hyfforddiant cychwynnol athrawon yn ofid, ac mae 'na nifer o adroddiadau eraill hefyd yn dweud bod rhaid ailwampio'r system yn gyfangwbl. Dwi'n meddwl bod yna gonsensws ar draws pob math o wahanol bobl ac adroddiadau bod hynny'n wir."
Prifysgolion Bangor ac Aberystwyth sy'n gyfrifol am ganolfan addysg athrawon y gogledd a'r canolbarth.
Wrth ymateb i'r feirniadaeth, maen nhw'n dweud fod y sefyllfa wedi gwella'n sylweddol ers yr arolwg ac y gall myfyrwyr fod yn hyderus fod yr hyfforddiant o safon uchel.