Addasu canlyniadau: Panel yn ystyried

  • Cyhoeddwyd
ysgolFfynhonnell y llun, Google

Mae panel wedi dechrau ystyried os yw prif athrawes o Sir Benfro yn euog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol wedi iddi addasu canlyniadau profion disgyblion.

Mae Shan Harries, 47 oed, yn wynebu honiadau iddi newid canlyniadau disgyblion Blwyddyn 6 yn Ysgol Gynradd Eglwyswrw ym mis Rhagfyr 2013 wedi i Estyn osod targedau newydd ar gyfer profion ysgrifenedig Cymraeg.

Casglodd ymchwiliad y cyngor fod 11 canlyniad profion ysgrifenedig Cymraeg wedi eu newid.

Clywodd gwrandawiad Cyngor y Gweithlu Addysg fod y pennaeth wedi codi graddau disgyblion er nad oedd "unrhyw dystiolaeth" eu bod wedi cyrraedd y nod disgwyliedig.

Dywedodd y Swyddog Cyflwyno, Cadi Dewi, ar ran Cyngor Penfro fod y brif athrawes wedi dangos ei bod yn anonest am ei bod yn wreiddiol wedi gwadu'r honiadau ei bod wedi dweud wrth gydweithiwr i newid canlyniadau'r profion. Yn ddiweddarach fe wnaeth hi gyfaddef ei bod wedi gwneud hyn ym mis Mehefin 2013 a Mai 2014.

Ychwanegodd Ms Dewi bod pedwar aelod o staff wedi rhoi tystiolaeth yn dweud eu bod wedi clywed Mrs Harries yn lleisio ei phryder am farciau rhai disgyblion.

Roedd gweinyddwraig yr ysgol, Sandra Thomas, yn cofio sgwrs rhwng Shan Harries a'r dirprwy bennaeth, Tim Davies, pan ddywedodd Mrs Harries "nad oedd hi am i'r canlyniadau i fod yn is na'r rhai oedd wedi eu hargymell gan Estyn".

Roedd yr ysgol wedi derbyn argymhellion gan Estyn i wella canlyniadau profion ysgrifenedig yn Gymraeg yng Nghyfnod Allweddol 2.

Mar Mrs Harries yn cyfaddef iddi ddweud wrth gydweithiwr i addasu canlyniadau'r profion cenedlaethol, ond mae hi'n gwadu ei bod wedi gwneud hyn yn anonest. Dywedodd Esyllt Green ar ran Mrs Harries fod y brif athrawes wedi dadlau ei bod o fewn ei hawliau fel pennaeth i newid y canlyniadau i adlewyrchu cyraeddiadau ei disgyblion.

Dywedodd Ms Green bod pryder nad oedd y profion wedi eu cynnal yn y ffordd gywir am fod y plant wedi cael gormod o amser i gwblhau'r profion, ac felly roedd yn addas ei bod wedi addasu'r canlyniadau, ac fe wnaeth hynny'n gwbl agored, meddai.

Dywedodd Ms Dewi ar ran y cyngor y byddai rhywun wedi disgwyl gweld y marciau yn gostwng o ganlyniad, os oedd gan y plant ormod o amser, ond roedd y marciau wedi gwella.

Clywodd y gwrandawiad bod Mrs Harries yn derbyn bod camgymeriadau yn y ffordd yr oedd hi wedi ymddwyn, ond nid oedd tystiolaeth yn bodoli i ddangos mai ei bwriad oedd camarwain.

Mae Mrs Harries yn gwadu ymddygiad proffesiynol annerbyniol ac mae'r gwrandawiad yn parhau.