Merch wedi ei tharo gan dractor ei thad yng Ngwynedd

  • Cyhoeddwyd
teal

Mae tad wedi dweud wrth gwest ei fod wedi taro ei ferch chwech oed mewn gamgymeriad, ar ôl iddi ddisgyn o'r tractor yr oedd yn ei yrru.

Bu farw Teal Emilia David yn y digwyddiad ym mis Mehefin y llynedd.

Clywodd y cwest yng Nghaernarfon bod rhieni Evan David yn berchen ar dŷ yn Aberdaron, Gwynedd, lle roedd yn mynd ar wyliau yn aml.

Roedd Mr David, o Henley-on-Thames, wedi prynu hen dractor er mwyn symud cwch o'r traeth i storfa ar fferm agos.

Clywodd y cwest ei fod wedi dechrau gyrru'r tractor yn "araf iawn, iawn" gyda'i dri o blant hefyd ar y cerbyd.

Roedd un yn eistedd ar ei lin, un ar focs ger sedd y gyrrwr, a'i ferch Teal yn sefyll ar wrth ei droed.

Dywedodd Mr David bod y tractor wedi neidio ymlaen wrth iddo ddechrau gyrru, a bod Teal wedi disgyn oddi ar y cerbyd.

'Mynd i banig'

Dywedodd: "Fe wnaeth hi ddisgyn a tharo'r concrid. Fe wnes i stopio ond wnaeth hi ddim codi... Os wnes i fynd i banig a pheidio a tynnu'r tractor allan o'r ger...wnes i redeg drosti..."

Ni chafodd unrhyw ddiffygion eu darganfod ar y tractor 49 mlwydd oed.

Dywedodd y crwner bod Teal wedi marw o anaf i'w brest a gafodd ei achosi wrth i'r tractor yrru drosti.

Dywedodd crwner gogledd orllewin Cymru, Dewi Pritchard Jones: "Fe wnaeth y tractor neidio ymlaen a rhedeg dros Teal.

"Mae sawl esboniad wedi ei drafod ond nid oedd tystiolaeth glir am beth yn union oedd yr achos."

Fe wnaeth y crwner gofnodi marwolaeth drwy anffawd yn yr achos.