Tu ôl i'r tîm: Andrew Hughes

Cyhoeddwyd

Mae Cymru Fyw wedi cael cipolwg ar waith rhai o aelodau pwysicaf tîm rygbi Cymru.

Na, nid y chwaraewyr, ond y swyddogion sy'n gweithio'n galed tu ôl i'r llenni i geisio sicrhau llwyddiant i wŷr Warren Gatland ar y cae.

Andrew Hughes, aelod o dîm dadansoddi'r garfan, sy'n disgrifio diwrnod arferol ei adran:

Ffynhonnell y llun, Ben Evans/Huw Evans Agency
Disgrifiad o’r llun,
Andrew Hughes wrth ei waith

Yr agenda

Mae hi'n Ddydd Iau wythnos brawf ac mae'r sgwad a'r rheolwyr yn ymgynnull eto yn y gwersyll ar ôl diwrnod o orffwys.

Mae'r dydd yn dechrau i ni rhwng 06:30-07:00 pan fyddwn ni'n cyfarfod yn 'stafell y tîm yng ngwesty'r Vale, neu'r dungeon fel mae'r dadansoddwyr yn ei alw e!

Gyntaf ar yr agenda yw sicrhau fod popeth yn ei le ar gyfer y dydd gan edrych yn ôl drwy'r sesiynau hyfforddi diwethaf a diweddaru fy nodiadau yn barod ar gyfer yr hyfforddwyr a'r chwaraewyr, pan ddown nhw i gael brecwast.

Ffynhonnell y llun, Ben Evans/Huw Evans Agency

Mae pob dadansoddwr yn yr adran yn gweithio gyda hyfforddwr penodol, ynghyd â gweithio ar agweddau cyffredinol ar y chwarae ac astudio'r gwrthwynebwyr, gan nodi unrhyw arferion sydd ganddyn nhw.

Rydw i'n gweithio'n agos â Neil (Jenkins) a rydyn ni'n cwrdd yn y bore er mwyn mynd drwy'r holl glipiau a'r nodiadau drafodon ni ddechrau'r wythnos, fel bod popeth wedi ei baratoi cyn briffio'r chwaraewyr yn hwyrach heddiw.

Mae hi'n amser brecwast i'r chwaraewyr tua 08:00, bob un ohonynt gyda'i laptops personol. Dyma lle 'dyn ni'n delio ag unrhyw gwestiynau neu ddiweddariadau sydd ganddyn nhw ar ôl adolygu'r sesiynau hyfforddi ddydd Mawrth.

Y Dydd Dwbl

Mae Dydd Iau yn 'ddydd dwbl'. Mae hynny'n golygu y bydd y blaenwyr a'r olwyr yn hyfforddi ar wahân yn y bore cyn dod ynghyd ar gyfer sesiwn y tîm yn y prynhawn.

Yn y bore, mae'r blaenwyr yn hyfforddi yn y Ganolfan Rhagoriaeth Genedlaethol ac rydw i yn rhan o'r tîm sy'n ffilmio'r holl beth er mwyn cael tair neu bedair ongl o'r hyfforddi ar dâp.

Ar ôl i'r sesiwn orffen mae'n rhaid rhuthro i gyrraedd y cae ar gyfer sesiwn yr olwyr, ble rydw i o flaen y laptop. Rydw i'n casglu a threfnu'r llif o'r camerâu, gan dorri a chodio'r lluniau.

Rydyn ni'n ffilmio a chodio'r holl chwarae, y patrymau a'r driliau yn fyw fel bod y fideos o'r sesiynau ar gael i'r chwaraewyr cyn gynted â'u bod yn dychwelyd i 'stafell y tîm.

Dros ginio, rydw i a Neil yn cael cyfle i adolygu'r sesiynau hyfforddi. Rydyn ni'n trafod y pethau cadarnhaol a negyddol gan gadw un llygad ar y gwrthwynebydd a theilwra beth wnawn ni yn y gêm yna.

Dadansoddi, dadansoddi, dadansoddi...

Cyn sesiwn y prynhawn, mae'r hyfforddwyr yn trafod yr hyfforddi, y chwarae a'r tactegau, gan ddefnyddio clipiau o'r sesiynau hyfforddi a gemau blaenorol.

Mae holl aelodau'r adran ddadansoddi ger y cae ar gyfer sesiwn y tîm gyda fi yn ffilmio.

Ffynhonnell y llun, Getty Images

Eto, mae'r holl luniau gafodd eu ffilmio ar gael i'r bechgyn erbyn iddyn nhw gyrraedd 'stafell y tîm. Rydyn ni wrth law i'w helpu i adolygu'r sesiwn ac ateb unrhyw gwestiynau.

Rydyn ni'n crynhoi'r clipiau a'r wybodaeth yn hytrach na bod y chwaraewyr yn gorfod eistedd drwy oriau o fideos neu ddata!

Rydyn ni'n ceisio bod yn barod bythefnos ymlaen llaw, fel fod yr holl wybodaeth yn barod pan mae'r sgwad eisiau edrych ymlaen.

Cafodd yr erthygl hon ei chyhoeddi am y tro cyntaf ym mis Mawrth 2015.