Ysgolion Uwchradd: Categori Coch

Enw ysgol Awdurdod lleol Categori cefnogaeth
Ysgol Gyfun Abertyleri Blaenau Gwent Coch
Ysgol Gyfun Y Barri Bro Morgannwg Coch
Eastern High School Caerdydd Coch
Glyn Derw High School Caerdydd Coch
Ysgol Uwchradd Cantonian Caerdydd Coch
Michaelston Community College Caerdydd Coch
Ysgol Uwchradd Bedwas Caerffili Coch
Ysgol Uwchradd Cwmcarn Caerffili Coch
Ysgol Uwchradd St Julian's Casnewydd Coch
Ysgol Gyfun Caerllion Casnewydd Coch
Ysgol y Creuddyn Conwy Coch
Ysgol Brynhyfryd Sir Ddinbych Coch
Ysgol Blessed Edward Jones Sir Ddinbych Coch
Ysgol Dyffyn Nantlle Gwynedd Coch
Ysgol Y Gader Gwynedd Coch
Coleg Cymunedol Y Dderwen Pen-y-bont ar Ogwr Coch
Ysgol Uwchradd Llanfair-ym-Muallt Powys Coch
Ysgol Bro Hyddgen Powys Coch
Tonypandy Community College Rhondda Cynon Taf Coch
Tasker-Milward V.C. School Sir Benfro Coch
Holywell High School Sir y Fflint Coch
Ysgol Uwchradd John Summers Sir y Fflint Coch
Ysgol Abersychan Torfaen Coch
Ysgol Bryn Alun Wrecsam Coch
Ysgol Rhiwabon Wrecsam Coch
Ysgol Rhosnesni Wrecsam Coch