Ysgolion Uwchradd: Categori Melyn

Enw ysgol Awdurdod lleol Categori cefnogaeth
Bishop Vaughan School Abertawe Melyn
PENTREHAFOD SCHOOL Abertawe Melyn
Penyrheol Comprehensive School Abertawe Melyn
Ysgol Bishop Vaughan Abertawe Melyn
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg Bro Morgannwg Melyn
St Cyres Comprehensive School Bro Morgannwg Melyn
Cathays High School Caerdydd Melyn
Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern Caerdydd Melyn
Willows High School Caerdydd Melyn
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf Caerdydd Melyn
Newbridge School Caerffili Melyn
Ysgol Gyfun Cwm Rhymni Caerffili Melyn
Blackwood Comprehensive Caerffili Melyn
Ysgol Bassaleg Casnewydd Melyn
Cefn Saeson Comprehensive School Castell-nedd Port Talbot Melyn
Cymer Afan Comprehensive School Castell-nedd Port Talbot Melyn
Ysgol Cwrt Sart Castell-nedd Port Talbot Melyn
Ysgol Glan Afan Castell-nedd Port Talbot Melyn
Sandfields Comprehensive School Castell-nedd Port Talbot Melyn
Ysgol Gyfun Ystalyfera Castell-nedd Port Talbot Melyn
Penglais School Ceredigion Melyn
Ysgol Bro Pedr Ceredigion Melyn
Ysgol Uwchradd Aberteifi Ceredigion Melyn
Eirias High School Conwy Melyn
YSGOL DYFFRYN CONWY Conwy Melyn
Ysgol John Bright Conwy Melyn
Ysgol Aberconwy Conwy Melyn
Ysgol Ardudwy Gwynedd Melyn
Ysgol Friars Gwynedd Melyn
Ysgol Brynrefail Gwynedd Melyn
YSGOL EIFIONYDD Gwynedd Melyn
Ysgol Glan y Mor Gwynedd Melyn
Ysgol Tryfan Gwynedd Melyn
YSGOL UWCHRADD TYWYN Gwynedd Melyn
Ysgol Y Moelwyn Gwynedd Melyn
Ysgol Cyfarthfa Merthyr Tudful Melyn
Pencoed Comprehensive Pen-y-bont ar Ogwr Melyn
Archbishop McGrath High School Pen-y-bont ar Ogwr Melyn
Cynffig Comprehensive Pen-y-bont ar Ogwr Melyn
Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd Pen-y-bont ar Ogwr Melyn
PORTHCAWL COMPREHENSIVE SCHOOL Pen-y-bont ar Ogwr Melyn
Gwernyfed High School Powys Melyn
WELSHPOOL HIGH SCHOOL Powys Melyn
Ferndale Community School Rhondda Cynon Taf Melyn
Treorchy Comprehensive School Rhondda Cynon Taf Melyn
Ysgol Gyfun Aberpennnar Rhondda Cynon Taf Melyn
Ysgol Gyfun Y Pant Rhondda Cynon Taf Melyn
Ysgol Gyfun Rhydywaun Rhondda Cynon Taf Melyn
Ysgol Aberdâr Rhondda Cynon Taf Melyn
Ysgol St.John Baptist Rhondda Cynon Taf Melyn
Ysgol Gyfun Llanhari Rhondda Cynon Taf Melyn
Pembroke School Sir Benfro Melyn
Ysgol Dewi Sant Sir Benfro Melyn
Ysgol Bro Gwaun Sir Benfro Melyn
Denbigh High School Sir Ddinbych Melyn
St Brigid's School Sir Ddinbych Melyn
Ysgol Dinas Bran Sir Ddinbych Melyn
Ysgol Uwchradd Glan Clwyd Sir Ddinbych Melyn
Caldicot School Sir Fynwy Melyn
Chepstow Comprehensive School Sir Fynwy Melyn
Monmouth Comprehensive School Sir Fynwy Melyn
Coedcae School Sir Gaerfyrddin Melyn
Glan-y-Mor School Sir Gaerfyrddin Melyn
Ysgol Bro Dinefwr Sir Gaerfyrddin Melyn
Ysgol Gyfun Emlyn Sir Gaerfyrddin Melyn
Ysgol Dyffryn Aman Sir Gaerfyrddin Melyn
Ysgol Maes Y Gwendraeth Sir Gaerfyrddin Melyn
Ysgol Maes Garmon Sir y Fflint Melyn
Argoed School Sir y Fflint Melyn
Castell Alun High School Sir y Fflint Melyn
Connah's Quay High School Sir y Fflint Melyn
Hawarden High School Sir y Fflint Melyn
Croesyceiliog School Torfaen Melyn
St.Alban's RC School Torfaen Melyn
YSGOL GYFUN GWYNLLYW Torfaen Melyn
THE MAELOR SCHOOL Wrecsam Melyn
Ysgol Clywedog Wrecsam Melyn
YSGOL MORGAN LLWYD Wrecsam Melyn
Ysgol St.Joseph RC Wrecsam Melyn
Ysgol David Hughes Ynys Môn Melyn
Ysgol Syr Thomas Jones Ynys Môn Melyn