Ysgolion Uwchradd: Categori Oren

Enw ysgol Awdurdod lleol Categori cefnogaeth
MORRISTON COMPREHENSIVE Abertawe Oren
BIRCHGROVE Abertawe Oren
Brynmawr Foundation School Blaenau Gwent Oren
Ebbw Fawr Learning Community Blaenau Gwent Oren
BRYN HAFREN COMPREHENSIVE SCHOOL Bro Morgannwg Oren
St Richard Gwyn Catholic High School Bro Morgannwg Oren
Llanishen High School Caerdydd Oren
Radyr Comprehensive School Caerdydd Oren
St Illtyd's Catholic High School Caerdydd Oren
St Teilo's C-in-W High School Caerdydd Oren
Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr Caerdydd Oren
Whitchurch High School Caerdydd Oren
HEOLLDU COMPREHENSIVE SCHOOL Caerffili Oren
Lewis Girls' Comprehensive School Caerffili Oren
Lewis School Pengam Caerffili Oren
Pontllanfraith Comprehensive Caerffili Oren
Rhymney Comprehensive School Caerffili Oren
Risca Community Comprehensive Caerffili Oren
Oakdale Comprehensive Caerffili Oren
St Cenydd School Caerffili Oren
St Martin's School Caerffili Oren
Duffryn High School Casnewydd Oren
Llanwern High School Casnewydd Oren
Lliswerry High School Casnewydd Oren
Newport High School Casnewydd Oren
Dyffryn School Castell-nedd Port Talbot Oren
Ysgol Dyffryn Teifi Ceredigion Oren
YSGOL GYFUN PENWEDDIG Ceredigion Oren
YSGOL GYFUN ABERAERON COMPREHENSIVE Ceredigion Oren
Ysgol Henry Richard Ceredigion Oren
Ysgol Emrys ap Iwan Conwy Oren
Ysgol Botwnnog Gwynedd Oren
Ysgol Syr Hugh Owen Gwynedd Oren
Ysgol Y Berwyn Gwynedd Oren
Afon Taf High School Merthyr Tudful Oren
PEN-Y-DRE HIGH SCHOOL Merthyr Tudful Oren
Archbishop McGrath Catholic School Pen-y-bont ar Ogwr Oren
LLANDRINDOD HIGH SCHOOL Powys Oren
Ysgol Uwchradd Caereinion High School Powys Oren
Llanfyllin High School Powys Oren
Llanidloes High School Powys Oren
Newtown High School Powys Oren
Brecon High School Powys Oren
Bryncelynnog Comprehensive School Rhondda Cynon Taf Oren
Hawthorn High School Rhondda Cynon Taf Oren
Porth County Community Rhondda Cynon Taf Oren
The Pontypridd High School Rhondda Cynon Taf Oren
TONYREFAIL SCHOOL Rhondda Cynon Taf Oren
Ysgol Gyfun Garth Olwg Rhondda Cynon Taf Oren
Milford Haven School Sir Benfro Oren
Ysgol Greenhill School Sir Benfro Oren
Ysgol Bro Gwaun Sir Benfro Oren
Sir Thomas Picton School Sir Benfro Oren
Rhyl High School Sir Ddinbych Oren
Prestatyn High School Sir Ddinbych Oren
King Henry VIII Comprehensive Sir Fynwy Oren
Dyffryn Taf Sir Gaerfyrddin Oren
Queen Elizabeth High School Sir Gaerfyrddin Oren
St David's High School Sir y Fflint Oren
St. Richard Gwyn Catholic High School Sir y Fflint Oren
West Monmouth School Torfaen Oren
Cwmbran High Torfaen Oren
Darland High School Wrecsam Oren
Ysgol y Grango Wrecsam Oren
Ysgol Gyfun Llangefni Ynys Môn Oren
Ysgol Uwchradd Caergybi Ynys Môn Oren