System raddio: 'Annheg i ysgolion llai'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Thinkstock

Mae'r system o raddio ysgolion gan Lywodraeth Cymru yn annheg i ysgolion llai, medd grŵp o ysgolion yn y gogledd a'r canolbarth.

Yn ddiweddarach ddydd Iau, bydd Llywodraeth Cymru'n cyhoeddi'r categorïau am eleni - yr eildro i'r system newydd o gategorïau lliw gael ei defnyddio.

Mae'r system yn defnyddio lliw gwyrdd am yr ysgolion sy'n perfformio orau, melyn am rai "effeithiol", oren am rai sydd "angen gwelliannau" a choch am y rhai sydd "angen gwelliannau mawr".

Ond yn ôl cadeiryddion llywodraethwyr y grŵp, fe allai perfformiad un disgybl mewn ysgol fach olygu'r gwahaniaeth rhwng dau gategori.

Cafodd y drefn newydd o raddio ysgolion ei defnyddio gyntaf yn Ionawr 2015.

Ddydd Iau fe wnaeth llywodraethwyr ysgolion cynradd bychain yn Sir y Fflint, Wrecsam, Powys, Sir Ddinbych, Gwynedd a Chonwy gefnogi llythyr agored at y Gweinidog Addysg Huw Lewis gan gadeirydd Ysgol Gynradd yr Esgob yng Nghaerwys, Sir y Fflint.

Ysgrifennodd Roland Ward: "Hyd yn oed os yw disgybl sydd ag anghenion dysgu ychwanegol wedi gwneud gwelliannau eithriadol ond eto heb gyrraedd y safon, gallai hyn olygu bod yr ysgol gyfan yn cael ei hystyried yn un sydd 'angen gwneud gwelliannau'.

"Does dim amheuaeth y byddai rhai mewn llywodraeth yn honni bod gwrthwynebiadau fel hyn yn profi eu bod yn gosod safonau uchel.

"Ond mae'r honiad yna ond yn gynaliadwy os yw'r mesuriadau yn deg ac yn gymwys - dyw'r system eleni wrth ystyried nifer o ysgolion bach ddim yn un o'r ddau."

Straeon perthnasol