Ymchwiliad i ddelweddau 'porn' mewn angladd

  • Cyhoeddwyd
Simon LewisFfynhonnell y llun, Heddlu De Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Simon Lewis mewn gwrthdrawiad ble cafodd ei wraig a'i ferch eu hanafu

Mae ymchwiliad wedi dechrau yn dilyn honiadau bod delweddau pornograffig wedi eu darlledu ar sgrin yn ystod angladd tad a'i fab.

Cafodd gwasanaeth angladdol Simon Lewis, 33 oed, a'i fab newydd-anedig, Simon, ei chynnal yn Amlosgfa Draenen Pen-y-Graig yng Nghaerdydd ddydd Mercher.

Dywedodd y parchedig Linoel Fanthorpe na welodd y delweddau, ond mae'r cyngor wedi cyfeirio atyn nhw fel "cynnwys anaddas" ac wedi ymddiheuro i'r teulu.

Bu farw Mr Lewis a'i fab yn dilyn gwrthdrawiad yng Nghaerdydd ar Nos Galan.

Cafodd honiad ei wneud i Media Wales gan alarwr dienw bod pornograffi eithafol wedi ei weld ar y sgrin.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Caerdydd: "Mae'r cyngor wedi anfon ymddiheuriad ysgrifenedig at y teulu ac mae ymchwiliad brys yn cael ei gynnal."

'Hynod o anffodus'

Dywedodd y Parchedig Fanthorpe: "Rwyf un ai'n edrych ar y gynulleidfa neu ar y llyfr gweddi. I mi, roedd yn swnio fel lleisiau mewn canolfan siopa, ond allwn i ddim gweld.

"Daeth Chris, tad-yng-nghyfraith Simon i'r blaen. Roedd yn edrych am beiriannydd ac yn eu hannog i ddiffodd y sgrin. Yn lwcus, fe gafodd ei ddiffodd o fewn eiliadau.

"Mae'n hynod o anffodus i deulu ddioddef cymaint, colli Simon a'r baban. Roeddwn i'n teimlo cydymdeimlad mawr."

Roedd pedair sgrin yn cael eu defnyddio i ddarlledu teyrngedau a dywedodd y cyngor bod y teledu ddangosodd ddelweddau anweddus yn un newydd.

"Rydym yn ceisio sefydlu a allai'r sgrin - sy'n deledu clyfar - fod wedi darlledu'r delweddau drwy dechnoleg 'Bluetooth' neu rwydwaith ar y we ar hap," meddai llefarydd.

Ffynhonnell y llun, Wales news service
Disgrifiad o’r llun,
Amlosgfa Draenen Pen-y-Graig

Cafodd y delweddau ddim o'u darlledu ar y tair sgrin arall.

"Rydym yn sicr nad oedd yn bosib i unrhyw aelod o staff i ddarlledu na lawrlwytho unrhyw beth ar y cyfrifiadur sy'n cysylltu â sgriniau'r capel," meddai'r llefarydd.

Mae'r sgrin wedi ei datgysylltu ac mae peirianwyr yn cynnal ymchwiliad.

Roedd Mr Lewis, o Trowbridge, yn gyrru car Daihatsu Sirion pan fu mewn gwrthdrawiad â char Peugeot 307. Roedd ei wraig feichiog, Amanda, a'u merch tair oed yn y car hefyd.

Cafodd baban Mr a Mrs Lewis ei eni dri mis yn gynnar oherwydd pryder am ei gyflwr yn y groth wedi'r ddamwain, ond bu farw'n ddiweddarach.

Mae Kyle Kennedy, 29 oed o Dredelerch, Caerdydd, wedi bod o flaen llys ar ddau gyhuddiad o achosi marwolaeth trwy yrru'n beryglus, gyrru heb yswiriant, methu a rhoi prawf gwaed, gyrru tra'i fod wedi ei wahardd a chymryd cerbyd heb ganiatâd.