Pryder yn dilyn pum achos o fyrgleriaeth mewn noson

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae un cigydd yn y dref wedi cael ei dargedu ddwywaith yn yr 18 mis diwethaf

Mae Maer Sanclêr wedi dweud wrth BBC Cymru bod pobl y dref yn ofnus ar ôl pum achos o fyrgleriaeth mewn un noson.

Mae perchennog un busnes yn y dref wedi disgrifio sut aeth lladron i mewn i'r fflat ble roedd ei fam oedrannus yn byw - uwchben ei siop.

Mae ymateb chwyrn wedi bod i'r cyhoeddiad gan Gomisiynydd Heddlu Dyfed Powys y bydd gorsaf heddlu yn Sanclêr yn cau - ychydig dros wythnos yn unig ers y byrgleriaethau ar 20 Ionawr.

Roedd ymgais hefyd i dorri mewn i ddau fusnes arall.

Yn ôl Comisiynydd yr Heddlu, Christopher Salmon, roedd hi'n rhy ddrud i drwsio'r orsaf yn Sanclêr ac mae am ddefnyddio arian cyhoeddus i ailagor gorsaf Hendy-gwyn.

Ychwanegodd y bydd lleoliad newydd yn cael ei ddarganfod yn Sanclêr fel bod modd i swyddogion yr heddlu a'r cyhoedd gwrdd.

Does neb wedi cael eu harestio mewn cysylltiad â'r achosion o ladrata hyd yn hyn, ond mae'r heddlu wedi cynyddu ei bresenoldeb yn y dref ac yn apelio am wybodaeth.