Parc ynni a bwyd: '1,700 o swyddi'

  • Cyhoeddwyd
Safle OrthiosFfynhonnell y llun, Orthios
Disgrifiad o’r llun,
Dyluniad artist o'r parc ar hen safle Alwminiwm Môn

Gallai cynllun £1 biliwn i ddatblygu parc ynni a bwyd ar Ynys Môn greu 1,700 o swyddi, fyddai'n cynnwys 500 o swyddi parhaol, yn ôl y cwmni sy'n gyfrifol am y fenter.

Bydd y parc yn cael ei adeiladu ar hen safle Alwminiwm Môn ger Caergybi, ar ôl i gwmni Orthios brynu'r safle.

Yn ôl Orthios, bydd y datblygiad yn creu 500 o swyddi parhaol a 1,200 o swyddi adeiladu erbyn 2018.

Bydd y safle yn prosesu gwastraff er mwyn creu ynni, ac yna bydd y gwres sy'n cael ei greu o'r broses yn cael ei ddefnyddio i ffermio cregynbysgod a thyfu llysiau.

'Hwb angenrheidiol'

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Aelod Seneddol lleol wedi croesawu'r newyddion y bydd cwmni newydd ar safle Alwminiwm Môn

Y gred yw y bydd y safle yn cynhyrchu 299MW o drydan, sy'n ddigon i gyflenwi 300,000 o gartrefi.

Dywedodd AS Ynys Môn, Albert Owen, bod gan y parc y potensial i "fod yn gatalydd i roi hwb angenrheidiol i'r economi leol".

"Mae'r cwmni yn bwriadu cyfarfod gyda busnesau, hyfforddwyr ac ysgolion yn yr ardal - a bydd y buddion i'w gweld yn yr economi leol ac yn y rhanbarth yn ogystal â rhoi cyfleoedd am swyddi."

Disgrifiad,
Iwan Trefor Jones yn trafod pwysigrwydd y cynllun i economi'r ardal

Mae'r parc yn un o ddau sydd wedi eu cynllunio ar gyfer Cymru, a'r bwriad yw y bydd ail barc yn cael ei sefydlu ym Mhort Talbot.

Yna, bydd y dechnoleg yn cael ei ddefnyddio yn China a gwledydd sy'n datblygu.

Bydd y parc yn defnyddio'r gwres sy'n wastraff wrth gynhyrchu trydan er mwyn cynhesu dŵr fydd yn cael ei ddefnyddio i ffermio corgimychiaid..

Yna bydd gwastraff y cregynbysgod yn cael ei ddefnyddio fel gwrtaith i dyfu cnydau.

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Arweinydd Cyngor Ynys Môn, Ieuan Williams, y byddai'r parc yn dod a "swyddi o ansawdd da, efo cyflogau da" i'r ardal

Dywedodd pennaeth gweithredol Orthios, Lewis LeVasseur, bod safleoedd o'r fath yn rho cyfle mawr i wledydd sy'n datlybu i "ddatrys problemau cynhyrchu bwyd ac ynni."

Ychwanegodd: "Yr effaith ar yr ynys fydd yr holl sgiliau gwahanol fydd eu hangen i redeg a rheoli'r parc eco."

Fe wnaeth safle Alwminiwm Môn gau yn 2009 gan wneud 400 yn ddiwaith.