'Byw mewn swigen': Mwy o blant yn cael triniaeth

Cyhoeddwyd

Mae nifer y plant o Gymru sydd â chyflyrau yn ymwneud â'r system imiwnedd ac sy'n gorfod cael triniaeth yn Ysbyty Plant Newcastle wedi cynyddu dros y blynyddoedd diwethaf.

Mae'r uned arbenigol sydd yno yn un o ddau le ym Mhrydain sy'n cynnig triniaeth arloesol, ac mae un bachgen bach dwy oed o Gastell-nedd wedi bod yno ers mis Hydref.

Roedd rhaid i Macsen Oatway, sy'n dioddef o'r cyflwr hynod o brin - LAD1, fyw mewn ystafell sy'n cael ei nabod fel y 'swigen' am 12 wythnos er mwyn cadw unrhyw heintiau draw.

Mae'n gyflwr sy'n golygu nad yw'r corff yn gallu ymladd heintiau. Nid yw'r driniaeth ar ei gyfer ar gael yng Nghymru.

Disgrifiad,
Zoe Oatway sy'n siarad am ei phrofiadau yn Newcsatle

Roedd gan rieni Macsen, Richard a Zoe, ddewis o gadw eu mab ar foddion am weddill ei fywyd, neu fynd a fo am drawsblaniad ym mer ei esgyrn.

Dywedodd Richard: "I ni roedd y penderfyniad i fynd am y trawsblaniad yn syml. Mae safon bywyd Macs mor bwysig i ni a dyma oedd yr unig opsiwn i roi cyfle am fywyd hir a iach."

Fe wnaeth Macsen gyrraedd yr uned ym mis Hydref, gan ddechrau ei driniaeth yn syth.

Un o'r pethau hanfodol yw glendid, a chyn y Nadolig roedd o'n gaeth am 24 awr yn ystafell y swigen.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd Macsen mewn ystafell 'swigen' am 12 wythnos

Yn ystod eu hamser i ffwrdd o'u cartref, mae elusen The Bubble Foundation wedi bod yn cefnogi'r teulu, drwy roi llety i'r teulu a theganau i Macsen ar y ward.

Dywedodd ei fam, Zoe, bod y cyfnod wedi bod yn anodd i'r teulu i gyd:

"Roedd Macs mewn stafell am 12 wythnos, ddim yn cael gadael yr ystafell, rhaid golchi dwylo cyn mynd mewn o leia' dwywaith, a cyn gadael y stafell 'fyd.

"A pethe' fel ddim cael cyffwrdd y llawr, dillad yn gorfod cael eu berwi, o'dd ddim cael jyst golchi pyjamas, oedd rhaid i bopeth gael ei ferwi bob dydd."

Erbyn hyn mae'r teulu yn gobeithio cael dychwelyd adref yn yr wythnosau nesaf, ac er y bydd rhaid i Macsen aros yn y tŷ am chwe mis arall, mae ei feddyg yn dweud ei fod ar ei ffordd i wellhad.