Parlys yr wyneb: 'Cynnydd anarferol'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, SPL

Mae swyddogion iechyd yng Nghymru wedi rhybuddio arbenigwyr ar hyd Ewrop wedi iddyn nhw weld cynnydd "anarferol" mewn afiechydon prin sy'n golygu fod dioddefwyr yn dioddef parlys neu gyhyrau llac ar eu hwynebau.

Mae 10 dyn yn ne Cymru wedi cael diagnosis sy'n dangos eu bod yn dioddef o 'Syndrom Guillain-Barré', a phedwar o blant yn dioddef o gyflwr 'Parlys Llipa Aciwt'.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi dweud nad yw'r afiechydon yn rhai heintus a bod y mwyafrif o bobl yn "gwella'n dda" wedi dal yr afiechydon.

Mae arbenigwyr meddygol yn credu y gallai firws fod yn gyfrifol am yr afiechydon yn ne Cymru, gan gynnwys ffliw cyffredin.

Fel arfer mae'r mathau hyn o afiechydon i'w gweld yn China, Japan, De a Chanolbarth America.

Mae'r afiechydon wedi bod yn effeithio ar ddynion yn fwy na'r hyn sy'n arferol.

Ond nid yw'r arbenigwyr yn credu fod cysylltiad rhwng yr achosion a chyflwr Zika na firws Gorllewin Nîl.