Ffugio damweiniau: Dedfrydu pump

  • Cyhoeddwyd
Llys y Goron CasnewyddFfynhonnell y llun, Thinkstock
Disgrifiad o’r llun,
Llys y Goron Casnewydd

Mae pump o bobl, oedd yn euog o dwyll wrth ffugio damweiniau ceir er mwyn elwa ar arian yswiriant, wedi cael eu dedfrydu yn Llys y Goron Casnewydd.

Roedd y pump o dde Cymru wedi gwneud ceisiadau am yswiriant gwerth dros £130,000 rhwng 2009 a 2011.

Fis diwethaf penderfynodd rheithgor fod Bethan Palmer, 26, o Gasnewydd, Stephen Pegram, 49, o'r Coed Duon, Nicola Cook, 41, o Hengoed, Nicola Rees, 48, o Fargoed, a Stephen Brooks, o Gaerdydd yn euog o'r cyhuddiadau yn eu herbyn.

Cafodd Palmer ddedfryd ohiriedig o 10 mis am ei bod yn euog o gynllwynio i dwyllo a gwyrdroi cwrs cyfiawnder.

Cafodd Pegram garchar o chwe mis am gynllwynio i dwyllo ar ôl iddo dderbyn £4,200 am ddifrod i'w gar.

Ffynhonnell y llun, Heddlu Gwent
Disgrifiad o’r llun,
Rhai o'r 57 o geir oedd yn rhan o'r cynllwyn

Cafodd Cook garchar am 12 mis am wneud cais am £5,500 am anaf honedig o ganlyniad i ddamwain.

Roedd yna ddedfryd o garchar gohiriedig o naw mis i Rees am gynllwynio i dwyllo.

Cafodd Brooks ddedfryd ohiriedig o chwe mis.

Roedd yr achos yn rhan o ymchwiliad ehangach Heddlu Gwent i gynllwyn oedd yn golygu cost o fwy na £760,000 i'r diwydiant yswiriant.

Cafodd Byron Yandell, 32, ei dad Peter Yandell, 53 a'i wraig Rachel Yandell, 31, ynghyd â Gavin Yandell, 31, a Michelle Yandell, 52, eu carcharu rhwng dwy a chwe blynedd.