Sut 'dych chi'n dweud?

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
"Roedd fy mhlant yn siarad Cymraeg, roedd fy nhad yn siarad Cymraeg, ac eto, ro'n i fel rhyw genhedlaeth goll. Felly penderfynais ddysgu Cymraeg" - Wynne Evans

Ydych chi'n dysgu Cymraeg? Rhowch gynnig ar gwis BBC Bitesize sydd wedi ei selio ar gwricwlwm TGAU Cymraeg i ddysgwyr.

Pwy â wyr, efallai hwn fydd eich cam cyntaf chi i ennill A*!

Cewch gyfle i weld sut hwyl gafodd y canwr a'r cyflwynydd, Wynne Evans, ar ddysgu Cymraeg yn Search for A*, BBC One Wales, 9 Chwefror, 22:40

Are you learning Welsh? Give our BBC Bitesize quiz a try, as it's based on the GCSE Welsh (Learners) curriculum. Who knows, this could be your first step towards an A*!

You'll have a chance to see how singer, presenter Wynne Evans got on with learning the language on Search for A*, BBC One Wales, 9 February, 22:40

Hefyd gan y BBC