Darganfod corff dynes yn Y Rhyl

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu Gogledd Cymru'n ymchwilio wedi i gorff dynes 20 oed gael ei ddarganfod yn Y Rhyl brynhawn dydd Iau. Cafodd y corff ei ddarganfod yn Stryd John yn y dref.

Mae'r farwolaeth yn cael ei drin fel un anesboniadwy ac fe fydd archwiliad Post Mortem yn cael ei gynnal yn Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyddan.

Cafodd heddweision eu galw i'r eiddo yn y dref yn dilyn derbyn galwad gan y Gwasanaeth Ambiwlans bnawn dydd Iau. Nid oes mwy o wybodaeth am y farwolaeth ar hyn o bryd.