Cyfarfod i drafod cau swyddfa basport yn Wrecsam

Cyhoeddwyd

Fe fydd cyfarfod cyhoeddus yn cael ei gynnal yn Wrecsam nos Wener i drafod cynlluniau i gau swyddfa basport yn y dref.

Fe fydd AS Wrecsam, Ian Lucas yn siarad yn y cyfarfod cyhoeddus yng Nghanolfan Catrin Finch ym Mhrifysgol Glyndŵr.

Cafodd y cyfarfod ei drefnu gan weithwyr ac undebau llafur yn Wrecsam, ar ôl i gynlluniau i gau swyddfa dreth Wrecsam gael eu cyhoeddi ddiwedd y flwyddyn ddiwethaf.

Yn gynharach yn yr wythnos, fe gysylltodd gweinidogion y Swyddfa Gartref â Mr Lucas i ddweud y bydd swyddfa basport Wrecsam yn cael ei chau yn y misoedd nesaf.

Dywedodd Mr Lucas: "Mae cau swyddfa basport yn golygu bod mwy o swyddi yn y sector gyhoeddus yn diflannu o Wrecsam. Er nad yw'r swyddfa yn cyflogi cymaint o bobl a'r swyddfa dreth, maent yn dal i fod yn swyddi da, na all Wrecsam fforddio eu colli.

"Bydd cyfarfod cyhoeddus heno yn ystyried ffyrdd y gall pobl Wrecsam wrthwynebu'r cynlluniau hyn."