Dechrau gwaith adfer twnneli'r A55 ym Mhenmaenmawr

  • Cyhoeddwyd
Twnnel Pen y ClipFfynhonnell y llun, Google

Bydd gwaith o wella twnnel Pen-y-Clip ar yr A55 ger Penmaenmawr, Sir Conwy, yn dechrau ddydd Sul.

Fe fydd twnnel Pen-y-Clip yn cau am bythefnos, gyda thraffig yn cael ei ddargyfeirio o amgylch y penrhyn.

Bydd twnnel Conwy yn cael ei gyfyngu i un lôn am dair wythnos o 14 Chwefror.

Dywedodd y Gweinidog Trafnidiaeth Edwina Hart y bydd swyddogion yn gwneud "popeth yn eu gallu " i leihau'r amharu ar deithwyr a chwblhau'r gwaith erbyn dechrau mis Mawrth.