Y cyhoedd i gofnodi'r newid i arfordir Sir Benfro

  • Cyhoeddwyd
Cynllun Arfordir ar DaithFfynhonnell y llun, APCASB

Mae cynllun wedi'i lansio i gofnodi'r newid i arfordir Sir Benfro yn dilyn stormydd diweddar.

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro wedi gofyn i aelodau'r cyhoedd i gymryd a rhannu lluniau mewn mannau penodol.

Mae'n rhan o gynllun Arfordir ar Daith y parc cenedlaethol, gan ddechrau gyda chynllun peilot ger traeth Abereiddi.

Bydd pyst wedi'i marcio yn dangos i gyfranwyr ble i gymryd y lluniau.

Dywedodd Swyddog Dehongli'r awdurdod, Rebecca Evans: "Mae stormydd y gaeaf wedi bwrw ein morlin yn y blynyddoedd diwethaf, gan newid rhai o'r traethau'n ddramatig.

"Rydyn ni'n gobeithio y bydd ffotograffwyr amatur gwirfoddol yn ein helpu ni i gyfleu'r newid hwnnw drwy dynnu lluniau yn ystod gwahanol dymhorau, ar wahanol adegau o'r dydd, ac ar adegau o lanw uchel ac isel."